Odborníci obrazy vyndali z dřevěných rámů, pečlivě je zabalili a naložili do připraveného auta. Restaurátoři na nich budou pracovat ve třech skupinách, obrazy byly rozděleny podle typu malby – italské, středoevropské a nizozemské.

„Transport není nijak náročný, protože obrazy nejsou v havarijním stavu. Bylo by to jiné, kdyby se rozpadaly desky nebo kdyby malby byly významně poškozeny," poznamenal restaurátor David Frank z Prahy.

Stav obrazů podle něj odpovídá tomu, že na svých místech visely několik desítek let od předešlého restaurování. „Mají zakalené laky, mají na sobě přemalby nashromážděné od jejich vzniku, u některých se trošku uvolňuje barevná vrstva. Je to běžný stav obrazů v prostředí, které není temperované a není úplně galerijní," dodal.

Restaurátoři především obrazy vyrovnají a zpevní barevnou vrstvu, aby se díla nadále nepoškozovala. „Pak nastane běžný proces, kdy se ztenčují laky. Tomu předchází průzkum, v jakém jsou obrazy stavu co se týče přemaleb a druhotných laků. Budeme se snažit dostat se na původní vrstvu tak, jak byly namalovány autorem. Zásahy, které k ní nepatří, se ztenčí," popsal pražský restaurátor.

Mezi restaurovanými obrazy jsou jen dva z cenné kroměřížské obrazárny – dílo Johanna Heinricha Schönfelda Camilius vydává falerským hochům nevěrného učitele a obraz Vidění sv. Štěpána od Jana Kryštofa Lišky. Zbylé obrazy visely v historických sálech na prohlídkových trasách.

„Obrazům z obrazárny je věnována systematická péče po desetiletí, zatímco obrazy na trasách byly trochu přehlíženy," míní kurátor kroměřížských sbírek Miroslav Kindl. Z nábytku budou restaurovány předměty vyrobené v 17. až 19. století. Podle kurátora mezi nimi nechybí benátský nábytek vykládaný slonovinou nebo třeba šperkovnice. Všechen se nacházel na návštěvnických trasách zámku, kde bude v prvních týdnech příští sezony stejně jako obrazy chybět.

Součástí projektu je i nákup vybavení, které ochrání zejména deskové obrazy z 15. až 17. století proti vlivu klimatických podmínek. Jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno zajištění obrazů pomocí klimastabilních rámů. Novinkou bude i vitrína se stabilním klimatem, díky které budou na zámku vystavována i díla zapůjčená odjinud.

Náklady na projekt činí 18,7 milionu, z toho 80 procent přijde z takzvaných norských fondů. Na hrazení zbylé částky se kromě olomouckého arcibiskupství mají podílet Zlínský kraj a kroměřížská radnice.