Svou rozlohou se vyrovná i známé a na seznamu UNESCO zapsané kroměřížské Podzámecké zahradě. Málokdo z návštěvníků Holešova však celou její rozlohu zná.

Pro značnou část „přespolních“ je ohraničena vodní plochou. Ani zdaleka tomu tak není. Zahrada se táhne ještě dále a dá se skrze ni dojít v podstatě až do vedlejší vesnice.

Momentálně probíhá v zahradě také výsadba nových stromů.