Nyní je tedy sanována polovina ulice, další práce jsou plánovány až na příští rok. Pozemky město nabídne soukromým investorům. V lokalitě by tak v budoucnu měly vzniknout jak prostory pro podnikání, tak i nové byty.

„O dalším postupu, tedy jestli budeme pozemky prodávat po částech nebo až jako celek, rozhodnou nyní zastupitelé. Myslím, že by pro město bylo přínosem, kdyby se začalo stavět co nejdříve,“ uzavřel Janalík.