Kladívka se ujali starosta Hulína Roman Hoza, radní Zlínského kraje nebo také členové představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace, která stavbu iniciovala. „Čistička už nesplňuje podmínky, které se neustále zpřísňují. Rekonstrukce je tak pro město významnou akcí. Je sem stažena odpadní voda z Hulína, do budoucna chceme na čističku nechat napojit i naši místní část Záhlinice,“ řekl Hoza.