Po odbití desáté hodiny vyrazil od hasičského památníku průvod směrem k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po krátkém přivítání a představení hostů byla pod vedením arcibiskupa Jana Graubnera zahájena mše svatá.

„Letos se na Svatém Hostýně sešlo asi sto sedm praporů. Sedm z nich bylo požehnáno po ukončení mše," vysvětlil za organizátory Josef Juráň.

Arcibiskupovi byla také od krajského sdružení hasičů předána památná medaile 
k desátému výročí svého založení.

Na Hostýn dorazili například členové sboru ze Slavkova pod Hostýnem o devíti účastnících, přijeli také dobrovolní hasiči z Jankovic, kteří na tradiční hasičskou pouť jezdí pravidelně.

„Jsme tady už po dvacáté, letos nás přijelo osmnáct," upřesnil velitel sboru Josef Sedlařík.

Hasičem je letos už dvaapadesát let, od svých dvaadvaceti roků je také velitelem sboru. Na práci hasičů je pyšný, i když přiznává, že to není zrovna jednoduché. Také proto přijel v sobotu na Hostýn si připomenout památku svatého Floriána.

„Svatý Floriánek je patronem hasičů a je potřeba si to občas připomenout. Stojí při nás a ochraňuje nás, což je při naši práci potřeba. Jsem rád, že jsme se tady zase sešli," dodal Sedlařík.

Na oslavy hasičů na Hostýn jezdí pravidelně každý rok také zástupci z Brumova a z Tichova. Z Tichova dorazili v hojném počtu, hasičů bylo letos celkem patnáct.

„Z Brumova je nás dnes osm. Je mi osmapadesát a hasičem jsem už sedmatřicet let. Jsem rád, že jsme tady," uzavřel člen hasičů z Brumova Jan Jelínek.