Pracovníci kroměřížské zemědělské a vodohospodářské správy zajišťují například úpravu koryta říčky, která protéká napříč Velkými Těšany.
„Minulý rok se urval břeh potoka, proto musí dělníci provést jeho částečné zpevnění. Meliorační správu jsme uháněli dost dlouho. Teď nám vyšli vstříc a jsme tomu rádi,“ řekla starostka obce Věra Halamová.

Problémy při vytrvalých deštích způsobuje obyvatelům obcí Věžky, Zlobice a Lutopecny každoročně Věžecký potok. Voda z něj se letos dostala do příbytků lidí dokonce třikrát. I na něm dělníci již delší dobu po etapách provádějí údržbu koryta.

Na úpravách toků se podílejí zemědělci, vodohospodáři ale i sami obyvatelé

„Zaměstnanci zemědělské a vodohospodářské správy nechali provést čištění koryta už v loňském roce u Věžek a u Zlobic. Nyní se pustili do úseku po cihelnu,“ informoval lutopecký starosta Josef Bazalka. Podle jeho slov čištění spočívá v prořezávkách porostů na břehu a v odstraňování stromů z koryta. Správcem potoka jsou Lesy České republiky, které připravují další větší údržbové akce.
Renovace čeká i zhruba dvoukilometrový úsek Bystřičky protékající Chvalčovem.

„Od vedení Povodí Moravy máme přislíbeno, že se tak stane v měsících říjnu nebo listopadu. Zatím se nikdo neozval, takže se s kompetentními pracovníky spojím a pokusím se upřesnit termín,“ uvedl starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.

Jsou však obce, které se spoléhají s čištěním koryta potoka na své vlastní občany. Patří k nim například Lubná.
„Hlášením v místním rozhlase vyzývám občas lidi, aby se zapojili sami do úklidových prací, protože Zemědělská a vodohospodářská správa nám vyjde vstříc jen jednou za několik let,“ vysvětlil starosta Ota Škrabal.

Podle něj se na čištění koryta podílí zhruba osmdesát procent občanů. Díky tomu, že si tok udržují, neměli zatím s žádnou velkou vodou v obci problémy.

PŘEČTĚTE SI VÍCE ZPRÁV Z KROMĚŘÍŽSKÉHO REGIONU

Moje Kroměřížsko Sport Kultura Podnikání Černá kronika