"Chceme pomoci ke snížení počtu nehod na přechodech pro chodce, na místech pro přecházení i na pozemních komunikacích. Rovněž chceme přispět ke zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí," uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za dopravu.

Spolu s obce si mohou o peníze říci také příspěvkové organizace, církevní právnické osoby, nadace, spolky a zájmová sdružení, která mají v plánu uspořádat preventivní a vzdělávací akce.

Žádost o podporu je možné podat od 21. ledna do 28. února 2020. O přidělení podpory rozhodnou krajští úředníci v dubnu.