Projekt město připravovalo takřka čtyři roky. Jeho realizaci odstartovalo potvrzení přidělení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Náklady města se pohybují okolo 10 milionů.

„K tomu také přidalo dalších 800 tisíc korun na dobudování vedení elektřiny a vybudování patek pro případné osvětlení,“ podotýká radniční tisková mluvčí Hana Helsnerová.

Celkové náklady nakonec přesáhly částku 25 milionů korun. Nejnáročnější zemní práce museli uskutečnit ještě před zahájením sezony na zámeckém koupališti.V současnosti už se práce dokončují.

„Oprava se blíží ke svému zdárnému konci, potom bude stadion sportovcům nabízet veškerá stanoviště atletického sportu,“ uzavírá tisková mluvčí.