Zařízení provozuje Rodinné centrum Kroměříž. V každé třídě bude maximálně osm dětí, kterým podle jejich potřeb dopřejí péči odborní pracovníci.

„Výuka dětí se bude řídit individuálními vzdělávacími plány. Odpoledne pokračuje terapeutická činnost, výchovné, zájmové i relaxační aktivity včetně rodinných konzultací,“ popsala ředitelka Rodinného centra Kroměříž Eliška Petruchová. Rodiče si ve středisku mimo jiné vyslechnou odborné rady a osvojí si postupy ke zvládnutí handicapů.

Děti ve stacionáři mohou mít například problémy s chováním, s emocemi nebo specifické vývojové poruchy jako je dyslexie nebo hyperaktivita.

„Tyto a ještě další potíže se negativně projevují v chování dětí ve škole, doma, mezi vrstevníky i ve vztahu k dalším lidem,“ vysvětlil za kroměřížskou radnici Jiří Pánek důvody, proč může být stacionář vhodnou alternativou. Děti se z něj jako v jiných školách vrací denně domů.

Radnice otevření střediska podpořila částkou 210 tisíc korun, za které rodinné centrum uskutečnilo nezbytné úpravy, aby budova mohla dětem sloužit. Dělníci doplnili sociální zařízení, osvětlení tříd a vzdělávacích prostor.