Pozemek, na kterém bude stát, byl přitom původně určen pro výstavbu domu spečovatelskou službou.

„Město se dostalo do jistých potíží, proto se zastupitelé rozhodli od tohoto záměru upustit,“ vysvětlil vedoucí investičně správního odboru ZdeněkVáňa.

Zástupci města parcelu nabídli developerským společnostem, což jsou firmy, které jsou schopny celou akci zaplatit.

„Sprvní znich to nevyšlo, ale druhá firma vpořadí přistoupila na všechny požadavky města. Její zástupci proto převzali projekt a podepsali jsme snimi smlouvu osmlouvě budoucí na odkoupení pozemku,“ uvedlVáňa.

Zástupci firmy se rovněž zavázali, že před bytovým domem nechají vybudovat parkoviště, které bude patřit do vlastnictvíměsta.

Dokončenou stavbu by měla firma předat kužívání 31.prosince 2009. „Termín dokončení je pojištěn ismluvní pokutou. Pokud jej firma nedodrží, zaplatí městu pět set tisíc korun,“ podotkl vedoucí investičně správního odboru hulínské radnice.

Vnovém domě vznikne třicet bytů různých velikostí, okteré už teď projevují zájem hlavně obyvatelé Hulína.