Cílem projektu je podle kraje větší pozornost obnově a rozvoji znevýhodněných území.

„Z celkem 307 obcí v kraji je jich 102 do pěti set obyvatel, tedy jedna třetina. Tyto obce mají ve srovnání s většími územními celky horší podmínky rozvoje včetně nižší administrativní kapacity, potýkají se s horší kvalitou občanské vybavenosti, vyšší nezaměstnaností a z toho vyplývající nižší kvalitou života. Proto se více zaměříme na podporu jejich rozvoje,“ vysvětlil náměstek hejtmana Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územní plánování.

Ilustrační foto
Na Kroměřížsku přibylo podnikatelů. Úřady jich loni evidovaly dvanáct tisíc

Pilotně kraj nový dotační titul pro období 2019–2021 zacílí na území místní akční skupiny Hříběcí hory, které je podle úředníků ve Zlínském kraji v toto směru nejproblematičtější: konkrétně jde o Bařice-Velké Těšany, Cetechovice, Dřínov, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Kunkovice, Nítkovice, Prasklice, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Věžky a Zástřizly.

„V těchto obcích bude do konce května proveden sběr projektových námětů. Po jejich vyhodnocení budou nastaveny parametry dotačního titulu včetně finanční alokace,“ konstatoval za hejtmanství Jan Vandík.

Upozornil, že podporovány budou pouze aktivity, na které nelze získat dotaci v rámci místní akční skupiny Hříběcí hory nebo z národních dotačních programů, a které budou zaměřené na obnovu obecního majetku.

Koordinaci přípravy všech projektů do nového dotačního titulu by měl podle vedení kraje zajistit projektový manažer místní akční skupiny Hříběcí hory.

Odebírání vzorků vody. Ilustrační foto.
Za dopadení člověka, který znečistil prameniště, nabízí VaK třicet tisíc