Nutno dodat, že stavba byla provedena především za podpory poskytovatele dotace, kterou v rámci výzvy poskytla Místní akční skupina Jižní Haná. Jedním z hlavním cílů projektu je také snaha zajistit bezbariérový pohyb občanům s omezenou schopností pohybu a orientace a to po celé oblasti obou ulic.

Změnami prošlo i okolí – vysadily se dva stromy a více než 250 keřů. Zároveň došlo k výměně veřejného osvětlení a vytvoření zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad a popelnice.

Osmnácti tunový kolos ve formě nově opravené věže se v pátek 23. listopadu vrátil na své původní místo. Uvnitř věže je také schováno poselství pro budoucí generace o životě lidí dnešních dnů v Morkovicích.
18 tun zvedli jako peříčko