Změnu okolí knihovny město plánuje již delší dobu.

„V roce 2019 jsme nechali zpracovat studii návrhu úprav předprostoru Knihovny Kroměřížska a s dalšími kroky jsme čekali na dobu, kdy město Kroměříž získá pozemky pod knihovnou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní již koupě proběhla, město je majitelem pozemků a ve svém záměru může pokračovat,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Prodej vánočních stromků. Ilustrační foto
Prodej vánočních stromků je v plném proudu. O jaké druhy je zájem? A co ceny?

Radnice nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která vychází ze zmiňované studie architekta Jakuba Sysla. Jako zhotovitele zakázky vybralo město kroměřížskou společnost FAKO. Zpracovaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání společného povolení a pro vypracování dokumentace pro realizaci stavby. Radnice za ni zaplatí bezmála 357 tisíc korun bez DPH. Se zahájením stavebních prací se počítá v roce 2023.

Nový parkovací dům v Havlíčkově ulici v Kroměříži - říjen 2021
50 korun za den. Parkovací dům v Kroměříži se otevře nejpozději od února

Plocha před knihovnou se promění tak, aby vizuálně ladil s prostorem mezi pravoslavným kostelem svatých Cyrila a Metoděje a bývalým obchodním domem. Stávající parkovací místa zůstanou zachována. Revitalizace by měla řešit rovněž problémy s nedostatečným odvodem dešťových vod z okolí knihovny, který způsobuje zaplavování suterénních prostor.