Investiční akce je však odvislá od toho, zda se obci podaří získat dotaci.

„Náklady jsou prozatím vyčíslené na milion pět set dvacet tisíc korun,“ informoval starosta Nové Dědiny Roman Polášek.

Zateplení by se podle něj za dobu pěti let mělo promítnout do úspory na palivech ve výši dvě stě padesát čtyři tisíc korun.

„Právě čekáme na podzimní vyhlášení výzvy z Operačního programu životního prostředí. V případě, že neuspějeme, zkusíme štěstí také v Programu rozvoje venkova,“ plánuje Polášek.

Dotace by měla činit devadesát procent, zbytek obec uhradí ze svého rozpočtu.