„Výjimku měla pouze vozidla dopravní obsluhy. Nyní ji mají i automobily dopravující děti do mateřské školy a do Klubíčka,“ představil novinku starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Stávající kotle v budově radnice jsou v provozu déle než dvacet let.
Kroměřížskou radnici bude vytápět nová kotelna, ušetří až třetinu plynu

Úpravu dopravního značení doprovázela i úprava plochy, na kterou mohou rodiče odstavit své auta na nezbytně nutnou dobu, než dítě do školky či Klubíčka odvedou, nebo si ho naopak vyzvednou.

Nové značení i parkování. Rodiče čeká jednodušší cesta k MŠ Gorkého a ke Klubíčku v Kroměříži.Radnice nechala upravit také plochu pro dočasné parkování.Zdroj: se svolením Města Kroměříž„Plocha po pravé straně ulice byla proto dosypána drceným kamenivem a zhutněna vibrační deskou, aby zde bylo možné přechodně parkovat. V budoucnu plánujeme trvalé zpevnění této plochy,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

MŠ Gorkého má nyní pět tříd, které navštěvuje více než 110 dětí. Klubíčko si pronajímá protější budovy bývalé oční školky, kde provozuje dětskou skupinu.