„Díky novým kontejnerům město ušetří náklady na vývoz odpadu, získá nová parkovací místa a v neposlední řadě je nutné zmínit i estetické hledisko, kdy se počet kontejnerů v ulicích Kroměříže výrazně sníží,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Investiční záměr města zahrnuje 11 lokalit s 32 stanovišti. Náklady činí zhruba 26,5 milionu korun, letošní práce přišly na 8,3 milionu korun.

V jednom hnízdě jsou tři až čtyři kontejnery o objemu pět metrů krychlových a jeden o objemu tři metry krychlové. Čtyři kontejnery o objemu pět metrů krychlových nahradí 15 stávajících klasických kontejnerů.

Rekonstrukce holešovské železniční stanice by měla být hotova v září 2022. Součástí modernizace je i vybudování nového bezbariérového nástupiště a vytrhání části kolejí. 22. listopadu 2021
Rekonstrukce holešovského nádraží pokračuje podle plánu

„Celkový záměr předpokládá snížení počtu kontejnerů z 296 na 119 kusů. Přitom ale bude navýšen celkový objem nádob o 225 metrů krychlových.

„Podle předpokladů by tak náklady na vývoz odpadu mohly klesnout až o desítky procent,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Vzniknou parkovací místa

Nové kontejnery také zaberou podstatně menší plochu než stávající klasické kontejnery. „Co se uvolněných ploch po nynějších kontejnerech týče, pokud to daná lokalita umožní, budou primárně využity na zřízení nových parkovacích míst,“ doplnil Holík.

Polopodzemní a podzemní kontejnery byly instalovány v ulicích Na Sladovnách, Malý Val, Vejvanovského, 17. listopadu a Československé armády. V příštím roce budou kontejnery umístěny v ulicích Zborovská, Spáčilova, U Rejdiště, Francouzská, Rumunská a Nitranská.

Ve většině lokalit je navržena instalace polopodzemních kontejnerů, v historické části pak podzemních, které nenaruší historický ráz města.