Ta hodlá pro pořízení magnetické rezonance využít prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Podle podmínek dotačního programu však přístroj musí být zprovozněn do konce letošního roku. Proto jsme bezodkladně přistoupili k zahájení veřejné zakázky na dodavatele stavby, tak abychom to stihli v termínu,“ vysvětlil hejtman Jiří Čunek.

Rada schválila zahájení veřejné zakázky koncem ledna. Součástí akce bude i původně samostatně plánovaná rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje v nemocnici.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 80,228 milionu korun bez DPH. Hodnotícím kritérium bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

V nové třípodlažní přístavbě bude umístěna nejen magnetická rezonance, ale také další diagnostické přístroje (RTG, CT, SONO). Fungovat zde bude i pracoviště ortoptiky včetně potřebného provozního a technického zázemí.

Díky tomu, že se bude jednat o přístavbu ke stávající hlavní budově, kde se nacházejí lůžkové jednotky, nebude nutné složitě přemisťovat pacienty k vyšetření po areálu nemocnice.

Zahájení stavebních prací předpokládá vedení kraje jakožto zřizovatel nemocnice začátkem června s tím, že pro montáž přístroje magnetické rezonance má být stavba připravena v říjnu.

Veškeré ostatní stavební práce by měly být hotovy v březnu příštího roku. (hed)