Základní škola Slovan je největší základní školou ve Zlínském kraji, navštěvuje ji zhruba 900 žáků.

„Družinu však je škola schopna z prostorových důvodů zajistit jen pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku. Vhodné by přitom bylo, pokud by družinu mohly navštěvovat i děti ze zbylých ročníků prvního stupně, tedy ze čtvrtých a pátých tříd,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Budova někdejší restaurace vizuálně kazí dojem ze Slovanského náměstí, které radnice revitalizovala v roce 2014. Město navíc připravuje i úpravu blízkého prostranství u Knihovny Kroměřížska. „Bylo by proto vhodné, aby byla opravena a využívána i budova bývalé restaurace, ať město získá další upravenou lokalitu, ve které se lidé budou cítit dobře,“ doplnil Němec.

Stav třípodlažního objektu není z technického hlediska příliš dobrý. „Nicméně pro budoucí rekonstrukci bývalé restaurace jsou stávající konstrukce využitelné. Jedná se zejména o nosné zdi, nosný sloupový systém a střechu,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček. Budova nevykazuje znaky statických poruch.

Vizualizace přístavby východního křídla v Kroměřížské nemocnici.
Kroměřížskou nemocnici čeká rekonstrukce i přístavba

Oprava za 50 milionů

Na její rekonstrukci bylo vydáno platné stavební povolení, měla být podle něj využita na pohostinskou činnost.

„V roce 2014, kdy byla zpracována projektová dokumentace, byly náklady na rekonstrukci plánovány na zhruba 36 milionů korun. V nynějších cenách by oprava objektu odhadem přišla na více než 50 milionů korun,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Dodal, že město by ale na pořízení i rekonstrukci budovy mohlo čerpat dotace.

„V současné době je z dotačních prostředků podporována výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro dětské skupiny. Mezi uznatelné náklady patří i nákup nemovitostí včetně pozemků. Předpokládá se, že podobné výzvy budou vypsány i v následujících letech,“ dodal Pecháček. Další možností je využít dotační programy směřované na energetické úspory.