„V tuto chvíli zpracováváme pro nultou fázi projektovou dokumentaci. Půjde o severní přístavbu východního křídla budovy A, v níž získají v přízemí prostory chirurgické ambulance včetně urgentního příjmu, do prvního patra se přemístí oční oddělení, které zde získá i vlastní operační sál,“ popsala provozní náměstkyně Hana Příleská.

Přístavba bude vybudována vedle současné magnetické rezonance, která byla dokončena v roce 2019. Její realizace umožní začít s postupnou rekonstrukcí a přístavbou západního křídla budovy A.

Senior taxi se v Kroměříži těší značné oblibě. Služba ve městě funguje od roku 2017.
Senior taxi v Kroměříži se těší oblibě. Mělo 1800 výjezdů za rok

„Tuto akci připravujeme ve spolupráci se Zlínským krajem, který je zakladatelem naší nemocnice. Rekonstrukcí a přístavbou západního křídla dojde v úvodních etapách hlavně k řešení nejpalčivějšího problému nemocnice, kterým je stav a kapacita centrálních operačních sálů a navazujících provozů,“ doplnila Příleská s tím, že pro příští desetiletí jsou v plánu celkem čtyři etapy přístavby budovy A, na jejichž konci bude stát modernizovaná nemocnice, zasazená v zeleni, příjemná pacientům i personálu.

Lepší kybernetická bezpečnost

Současně s výstavbou pro zdravotnické provozy řeší Kroměřížská nemocnice také umístění souvisejícího provozního zázemí. Pro tyto účely plánuje výstavbu budovy R.

„Stavbou provozní budovy nemocnice vyřeší především definitivní umístění serverovny jakožto důležitého a citlivého bodu nemocnice. Tento krok nejen zvýší kybernetickou bezpečnost, ale umožní efektivní napojování rekonstruovaných zdravotnických provozů na nemocniční síť,“ vysvětlila ředitelka Lenka Mergenthalová.

Dokončení budovy R umožní konečně po letech odkladů demolici budovy C, která je v havarijním stavu.

„Dosud je zde umístěna zaměstnanecká jídelna, několik ambulancí, knihovna, část administrativy a zejména serverovny v rámci IT oddělení,“ doplnila mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová. Pro stavbu budovy R v současné době nemocnice žádá Zlínský kraj o odkoupení pozemku.

Stomilionový zisk

Hospodaření Kroměřížské nemocnice za uplynulý rok skončilo s kladným výsledkem.

„Účetní závěrku s hospodářským výsledkem ve výši přes 98 milionů korun před zdaněním schválila na svém červnovém zasedání Valná hromada společnosti,“ informovala už dříve mluvčí.