Noc kostelů v Kvasicích bude mít dvě části, první bude zahájena v 17 hodin mší, kterou bude ve hřbitovním kostele sloužit farář P. Marek Jarosz a bohoslužbu doprovodí koncerty: od barokních sonát až po soudobou hudbu.

Večer pak budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si v presbytáři kostela výstavu andělů keramičky Andrey Karasové z Napajedel, v lodi kostela pro změnu po skončení koncertu promítnou krátké filmy s duchovní tématikou.

Zajímavý program bude ale přichystán také ve farním kostele. V 19 hodin začátek ohlásí troubení z věží, které nahradí pravidelné večerní zvonění, spojení hudby varhan a žesťů pak představí krátký koncert mimo jiné v podání kvasické regenschori Anny Šebestíkové.

Následovat bude vystoupení dětí kvasické scholičky a o hodinu později se znovu rozeznějí tóny varhan. Duchovní atmosféru sakrálního prostoru doplní během koncertu scénické podsvícení interiéru kostela. Také ve farním kostele se ale lidé setkají s anděly tentokrát v rámci výstavy děl kroměřížské keramičky Evy Kutnohorské Syslové.

K dispozici bude také výstava s názvem Duchovní otcové Noci kostelů, která představuje osobnosti, jež stály a stojí za myšlenkou akce, během celého večera lze také projít kostel s informačním textem, který přiblíží mimo jiné jeho historii.