Podle posledních průzkumů ČSÚ se průměrná hrubá mzda za první polovinu letošního roku zvýšila o 1032 korun na 23 580 korun. Platí ale, že dvě třetiny zaměstnanců mají nižší než průměrnou mzdu. Problematika mezd je pro obyvatele regionu klíčová. Čtenáři Deníku v kraji přiřadili největší prioritu řešení problému mezd, dopravních staveb a nakládání s vodou. Co na to lídři stran do krajských voleb, které v průzkumu dosáhly více než 3,5 procenta? Jaký je jejich lék na nízké mzdy?

BUDEME SE SNAŽIT SNÍŽIT DAŇOVOU ZÁTĚŽ

Jan Pijáček, ODS Budeme podněcovat společně se Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí snížení daňové zátěže, aby zaměstnavatelé, kteří už v dnešní době mají nedostatek pracovníků, mohli navýšit platy zaměstnanců. Ty nutně potřebují jak ve službách, tak ve výrobě. Zlínský kraj může vytvořit podmínky pro podporu drobných a středních podnikatelů, kteří jsou také významnými zaměstnavateli a vytvářejí poměrně stabilní ekonomické prostředí. Rozdíl mezi průměrnou mzdou Zlínského kraje a Prahou je asi 12 500 korun a tento rozdíl určitě žádné opatření nevyrovná.

PODPOŘME PODNIKATELE

Vlastislav Navrátil, TOP 09 Hejtman ani krajské zastupitelstvo nemohou přímo ovlivnit výši průměrné mzdy. Co kraj ale může udělat, to je podpora tvorby pracovních míst. Místa vytvářejí firmy, a právě ty musí kraj podpořit. Třeba tím, že budeme koordinovat stáže a praxe mezi školami a firmami. Podpořme také mladé podnikatele do 30 let. A podporujme malé průmyslové zóny. Podpoříme investory tam, kde skutečně podnikat chtějí, nikoliv tam, kde si to přeje politická reprezentace. MUSÍME NABÍZET POMOCNOU RUKU, NE RÁKOSKU Vladimír Kruliš, SPO Jistě ten příběh znáte. Jeden občan má k obědu celé kuře, druhý nemá nic. Statisticky se ovšem oba najedli dosyta. To je průměrná mzda. Číslo, které mnozí lidé na své výplatní pásce nikdy neviděli. Začněme řešit holešovskou průmyslovou zónu.

Usnadněme byrokraticky složité postupy pro mladé podnikatele. Cesta, jak Zlínský kraj dostat do popředí zájmu existuje musíme lidem, kteří tu chtějí pracovat, nabízet pomocnou ruku. Ne rákosku, kterou je švihneme přes záda.

DOBRÁ INFRASTRUKTURA

Jiří Čunek, KDU-ČSL

Jedinou možností je vytvářet dobré infrastrukturní podmínky (například dálnice, železnice, sítě) a tím podpořit možnosti rychlejšího i snadnějšího přesunu lidí nebo zboží. Zároveň tak usnadníme přístup k rekreačním oblastem, protože zaměstnanost a příjmy v našem kraji v posledních letech významně rostou.

Další přímou možností ovlivňování průměrných mezd je hlídání vztahu mezi mzdami v podnikatelské sféře a veřejnou správou, kterou kraj ovlivňuje. JE POTŘEBA ZAČÍT U ŠKOLSTVÍ

Ivan Mařák, KSČM Kraj není instituce, která by měla zcela zásadní vliv na růst mezd v našem regionu. Jedna z možností je začít u školství. Kraj je zřizovatelem učňovských a středních škol a minimálně zprostředkování spolupráce mezi firmami a školami prostřednictvím stipendijních programů může být začátek zlepšování situace, především preferováním těch nejpožadovanějších oborů.

SPOLUPRÁCE PODNIKATELŮ

Petr Navrátil, ČSSD

Kraj nemá přímý vliv na průměrnou výši mezd v regionu. Procento meziročního nárůstu mezd v kraji je jedno z nejvyšších v České republice, a tak lze předpokládat, že se brzy srovnáme s většinou krajů. To, co může kraj udělat a co také dělá, je podporovat pravidelné setkávání podnikatelů, největších zaměstnavatelů v regionu, zástupců univerzit, komor a podobně, tak, aby společně řešili hospodářskou situaci v kraji. Proto několik let funguje na kraji Krajská ekonomická rada Východní Moravy.

VYUŽIJME PRŮMYSLOVOU ZÓNU V HOLEŠOVĚ

Margita Balaštíková, ANO 2011

Chceme, aby se firmám v našem kraji dařilo, aby rozšiřovaly výrobu, aby mohly zvedat i mzdy a zvyšovaly počet zaměstnanců. Proto musíme věnovat pozornost potřebám zaměstnavatelů. Ti potřebují středoškolsky vzdělané, technicky připravené pracovní síly. To si žádá přeorientovat programy středních škol na technické obory. Kraj také může prezentovat firmy v zahraničí. Velkou příležitostí je využití průmyslové zóny v Holešově. Proto jako poslanec opakovaně jednám s úředníky ministerstva životního prostředí ve věci zprovoznění této průmyslové zóny.

MÁM KONTAKTY, KTERÉ BYCH MOHL VYUŽÍT

Ivo Valenta, Svobodní a Soukromníci

Kraj může pomáhat v rozvoji firemního podnikání. Například může organizovat zahraniční cesty a naopak do našeho regionu zvát podnikatele z jiných zemí. Podpořit vzájemnou spolupráci, odbyt i expanzi. Rostoucí firmy budou potřebovat kvalitní zaměstnance, které budou muset dobře zaplatit. V mnoha zemích mám kontakty, které bych v tomto směru mohl využít. PŘEHLEDNÁ NABÍDKA KRAJE

Miroslav Adámek, STAN + Nový impuls + ZVUK Růst zajistí především kvalitní zaměstnavatelé, úspěšné firmy. Je potřeba mít kvalitní dopravní infrastruk-turu. Je potřeba nabízet kvalitní, připravené zaměstnance. Nutností je více provázat školy a firmy. Zasadil bych se o pravidelné burzy škol, setkání studentů s firmami. Je potřeba, aby potenciální zaměstnavatelé věděli o nabídce našeho kraje. Aby věděli, kde lze pronajmout výrobní haly nebo je postavit. V tomto směru je třeba aktivní Zlín.