To vše se dověděli všichni, kteří o víkendu 5. a 6. května zavítali na Arcibiskupský zámek v Kroměříži.

Vyprávěl jim o tom velitel kroměřížských dobrovolných hasičů Zdeněk Janásek. Jak je to možné? Na zámku se konaly Stavovské dny, při kterých návštěvníky provázeli netradiční průvodci.

„Cílem akce bylo vyzdvihnout práci lidí, kteří se hlásí k nějakým stavům – ať už ve smyslu řemesel, cechů či komor, jako je lesnictví, myslivost, tak i ve smyslu historickém, což se týká šlechticů a duchovních," vysvětlil Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku, s tím, že program se loni setkal s příznivým ohlasem a tak se letos zopakoval.

A tak návštěvníci si kromě historie při klasické prohlídce zámku nebo zámecké vodárny mohli poslechnout něco navíc.

„Když se podíváte na květinový ornament před zámkem, ten byl do poloviny pod vodou při povodních v roce 1997. Ještě o dva dny dříve jsme ale tu na zámku úspěšně uhasili požár ve věži," vzpomínal Janásek před skupinou posluchačů. Kromě toho lidem popsal nejzávažnější požáry v Kroměříži v celé její historii. Třeba ten, co roku 1836 postihl chrám sv. Mořice.

Dobrovolní hasiči s památkáři na zámku spolupracují často. Hlídají objekt při mimořádných programech, jako byla nedávná Svatba jako v pohádce, ale také při filmových natáčení. „A to se mnohy setkáváme s požadavky filmařů. které jsou na hranici rizika," napínal Janásek.

Návštěvníky zámku provázel také sběratel vojenských uniforem, Biskupští manové pohovořili o zbraních a historickém šermu. „V zámecké vodárně vyprávěl Tomáš Flimel o restaurování technických skvostů. Jde o jednoho z nejlepších specialistů, který zachránil historické stroje ve vile Thugendat, pivovaru v Dalešicích nebo na Baťově mrakodrapu," popsal kastelán.