V Kroměříži tak loni na konci roku bydlelo 13 749 mužů a 15 238 žen, v uplynulém roce se pak ve městě narodilo 262 dětí a naopak 350 obyvatel zemřelo. „Celkem matrikářky kromě rodných listů zmíněných 662 novorozenců vystavovaly ve svém obvodě ještě 688 duplikátů rodných listů lidem, kteří originál většinou ztratili,“ podotkl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Zemřelých byla v Kroměříži a okolních obcích loni téměř tisícovka, matrika také vydávala 236 duplikátů úmrtních listů. Co se týče jmen novorozenců, u děvčat kromě Terezy bodovala Viktorie (dvanáctkrát), Eliška a Adéla (po deseti) a Anna, Veronika a Sofie (po devíti).

Mezi chlapci po Janovi a Vojtěchovi rodiče nejčastěji dávali jména Adam a Dominik (dvanáctkrát) a Šimon, Martin, Matyáš, Jakub a Ondřej (po jedenácti případech). „Většina rodičů preferuje česká jména, někteří mnozí ale mají o jménu pro svého potomka jiné představy. Podle svých zvyklostí pak volí jméno cizinci,“ vysvětlila matrikářka Jarmila Resutíková.

Svatebních obřadů se v matričním obvodu kroměřížské radnice loni konalo 227, z toho 209 přímo v Kroměříži. „Mimo radnici se jich konalo 90. Snoubenci volili zámek, Podzámeckou i Květnou zahradu, terasu hotelu U Zlatého kohouta, penzion Octárna či fotbalový stadion,“ poznamenala Jarmila Resutíková.

Dvanáct svateb se v loňském roce konalo v Kostelanech, tři ve Věžkách a po jedné v Bezměrově, Lubné a Zlobicích. Pětadvacet obřadů bylo církevních a osmnáct s cizincem. Duplikátů oddacích listů se vydávalo 90, matrika navíc sepisovala celkem 214 zápisů o určení otcovství. „Ty se pořizují tehdy, kdy rodiče dítěte nejsou sezdaní a tímto společným prohlášením určují otcovství svého dítěte,“ uzavřel mluvčí kroměřížské radnice.

Mezi méně obvyklá jména na kroměřížské matrice patřil loni například Emir, Leticie, Paloma, Bruno, Rafael, Anthony či Jasmína. Objevovala se i spojení křestních jmen, jako jsou například Ondřej Severin, Medard Bedřich, Jakub Lennart, Tylor Milan, Lilly Anna, Charlie Johan, Claire Ellen, Minas Nikolas nebo Zora Klementina.