Budete kandidovat i příští rok? Do třetice všeho dobrého i zlého.

Když tady máme takové pěkné přísloví, tak asi ano. Pořád to zvažuji. Starostování je služba. Když se člověku daří realizovat záměry ve skutečnost, je to naplňující. Když ale musíte řešit malichernosti jako sousedské rozbroje, tak zvažujete, zda vám ta práce stojí za všechnu tu námahu.

Co považujete za největší úspěch za těch sedm let?

Například to, že se nám podařilo rozšířit školku. Hrozilo totiž ze strany hygieny, že nám sníží kapacity dětí na pouhých 34. Tím, že jsme udělali dostavbu školky za 15 milionů, jsme kapacitu naopak navýšili na 53. To je dostačující počet pro uspokojení poptávky v Prusinovicích.

Zbrašovské aragonitové jeskyně, 29. července 2021 v Teplicích nad Bečvou.
Tip na výlet: Zbrašovské aragonitové jeskyně. Toto vás tam čeká

Naši občané tak mohou děti nechat chodit do mateřinky v Prusinovicích a nemusí je dovážet třeba do Holešova. Ztratili bychom pak děti také jako žáky základní školy. Z logiky věci by pak už zůstali v Holešově i na základní škole. A nám by nastal problém s obsazeností základní školy. Školu bychom chtěli v příštím roce rekonstruovat – světla, topení – a rozšířit o ekoučebnu.

Co bylo nejtěžší za těch sedm let?

Samozřejmě začátek. A také obhájit si před zastupitelstvem a lidmi rozhodnutí jako jsou velké investiční akce.

Je u vás zájem o komunální politiku?

Ona to ani politika není. Nikdo neřeší partajní příslušnost. Spíše se na kandidátku oslovují z našeho pohledu schopní lidé, kteří by obec nějak obohatili. Naše kandidátka byla třeba složena z mladých lidí.

Jak moc je náročné papírování?

Byrokracie je náročná. Představa některých, že starosta bude jezdit na kole a vědět jako první o každém ucpaném kanálu, rozviklané kachličce v chodníku je lichá. Dnes je to o papírování. A když do toho ještě zapojíte stavební projekty, dotační agendu, tak je to boj s úředním šimlem.