Na jejím základě mohou lékařská pracoviště vychovávat a vzdělávat další nové lékaře k získání odborných kvalifikací a atestací.
Nejvíce akreditací, jednadvacet, má Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně. Naopak vsetínská nemocnice a Psychiatrická léčebna Kroměříž zatím na její udělení čekají.

Udělení akreditací zvyšuje odbornou prestiž zařízení, protože dává nemocnicím právo připravovat lékaře k získání vyšší kvalifikace. Každé akreditované pracoviště však zodpovídá za kvalitu přípravy školenců a je pod stálou kontrolou. V případě klesající úrovně může ministerstvo zdravotnictví statut akreditovaného pracoviště odejmout.

Vedoucí pracoviště nebo další lékař - školitel musí doložit své nejvyšší vzdělání v oboru atestacemi, licencemi nebo vědeckými hodnostmi a odbornými publikacemi. Odborná komise posuzuje také spektrum lékařských výkonů, které pracoviště poskytuje, včetně přístrojového vybavení a návazné spolupráce s ostatními obory.

Ve většině oborů už vlastní akreditaci pro vzdělávání Baťova nemocnice. Do konce června požádala ministerstvo zdravotnictví o její udělení ve 30 lékařských oborech, 21 z nich už má. Týká se to například oborů anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, dětské lékařství, dětská chirurgie, chirurgie, neurologie či nukleární medicína. „Administrativní proces schvalování s řadou připomínek a doplňků je časově náročný a trvá půl roku i více. Zbývající obory jsou tedy ještě v připomínkovém řízení nebo v přípravné fázi,“ řekl ředitel Baťovy nemocnice Pavel Calábek.

Celkem osmnáct žádostí o akreditace zaslala na ministerstvo zdravotnictví kroměřížská nemocnice, zatím ji získala v sedmi oborech, například anesteziologii a resuscitaci, gynekologii a porodnictví či rehabilitační a fyzikální medicíně. Nemocnice ve Valašském Meziříčí má akreditaci v gastroenterologii a vnitřním lékařství, uherskohradišťská zase například v hematologii a transfuzním lékařství, ortopedii či v rehabilitační a fyzikální medicíně. Celkem jde o devět oborů.

Žádnou akreditaci zatím nezískala Psychiatrická léčebna Kroměříž a Vsetínská nemocnice. „Nemocnice Vsetín změnila právní formu, tudíž z právního hlediska zanikla a musí žádat o udělení akreditací znovu,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.