„Nahradili jsme původní klasické rentgenové snímky za digitální formu. Ta umožňuje kvalitnější a lepší práci s daty, rychlejší přenos, a má tak vliv i na přesnější stanovení diagnózy,“ sdělil zástupce primáře radiodiagnostického oddělení Jiří Tesař. „Ihned po vyšetření je totiž snímek k dispozici na jakémkoliv počítači v nemocniční síti. A přinese to také úsporu nákladů za klasické filmy,“ doplnil ředitel nemocnice Pavel Calábek.

Nově zavedený systém budou využívat pracoviště počítačové tomografie, magnetické rezonance a neurochirurgie. A digitalizace má i řadu dalších výhod. „Například snímek může současně vyhodnotit několik odborných lékařů najednou či prostřednictvím digitálního archivu poskytovat konzultace. Zamezí se také nutné likvidaci archivované dokumentace po pěti letech a zrychlí se i zasílání výstupů do jiných nemocnic,“ poznamenal Tesař.

Zlínská nemocnice je v kraji digitalizovaná zatím jako jediná. „Chceme ale takto propojit všechna námi zřizovaná zdravotnická zařízení,“ uvedl hejtman Libor Lukáš.