Kroměřížské zařízení by mělo dostat více než čtyři miliony korun

Z více než dvaadvaceti milionů korun, které zlínský kraj mezi špitály rozdělí, získá nemocnice v Kroměříži přes čtyři miliony. Vedení je použije na opravu střechy kotelny i izolací.

„Plán menších investic do majetku v krajských nemocnicích se týká drobnějších akcí, jejichž cílem je údržba jmění, případně odstranění havarijních stavů,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas.

Kroměřížské nemocnici radní přislíbili finance na opravu kotelny a izolací v jednotlivých budovách. „Kraji jsme předali podrobný seznam požadavků, co bychom chtěli opravovat. Po shlédnutí stavu nám byla konkrétně schválena oprava střechy na kotelně nebo izolace některých částí, jako je spoj mezi chirurgickou ambulancí a ORL oddělením,“ doplnil ředitel kroměřížské nemocnice František Fuit. Na úpravy nemovitého majetku Zlínský kraj špitálu schválil téměř čtyři miliony sto tisíc korun.

„Žádali jsme sice o vyšší příspěvek, ale byla nám uznána částka na drobnější opravy ve výši tři a půl milionu a dále investice za pět set padesát tisíc, kterou se technicky zhodnotí stavba,“ konstatoval ekonomický náměstek nemocnice Ivo Blahut.

Tyto peníze musí nemocnice proinvestovat ještě letos. Podle Blahuta se konečný záměr nemocnice však může ještě změnit. „A to podle urgentnějších potřeb v případě nějaké havárie. O změnu akce bychom ale museli požádat kraj,“ dodal Blahut.