V budově A se počítá s přístavbou, ve které bude umístěna magnetická rezonance, a částečnou rekonstrukcí východního křídla objektu.

Diagnostické pracoviště bude navazovat na lůžková oddělení, aby nebylo potřeba přemisťovat pacienty po areálu nemocnice. Tato investice si vyžádá 75 milionů korun, kraj je dá ze svého rozpočtu: stavební práce by měly začít v srpnu 2017 a potrvají téměř rok.

V budově N vznikne po kompletní rekonstrukci a přístavbě dialyzační sál s jedenácti lůžky a třemi jednolůžkovými boxy.

„Počet pacientů se v kraji zvyšuje, je nutné rozšíření dialýzy," míní hejtmanův náměstek zodpovědný právě za oblast zdravotnictví Lubomír Nečas.

Stávající stav budovy N podle něj neodpovídá zdravotnickému provozu, je kapacitně nedostatečný a nevyhovuje současným hygienickým požadavkům pro dialyzační provoz.

„Rovněž rozdělení hemodialyzačního střediska do dvou budov N a B je z hlediska provozního uspořádání, hygienických a pracovně bezpečnostních předpisů nevyhovující," dodal také krajský hejtman Stanislav Mišák.

V přístavbě bude hlavní dialyzační sál a boxy se zázemím pacientů: v prvním patře původní budovy pak zázemí, v dalším patře strojovna, šatna personálu, pracovny a sklady.

Tyto úpravy si vyžádají dalších téměř 50 milionů korun, provádět je dělníci začnou napřesrok v únoru a práce potrvají až do listopadu. V areálu bude také odstraněna stará mazutová kotelna, přičemž na volné ploše vznikne parkoviště.

Co se týče dalších zařízení ve Zlínském kraji, do měsíce by měla také začít stavba interního oddělení ve Vsetínské nemocnici za 185 milionů korun, kterou posvětil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Současná budova tamní interny je více než sto let stará a tudíž ve velmi špatném stavu.

Dlouhodobým tématem je pro zdravotnická zařízení v kraji odliv pracovních sil, ať už z pozic lékařů nebo zdravotních sester. Kroměřížská nemocnice se nově snaží reagovat nabídkami stipendií, kterými láká budoucí lékaře z řad mediků dokončujících studia.

Studentům posledních ročníků oboru Všeobecné lékařství tak zařízení nabízí pět tisíc korun měsíčně, samozřejmě za podmínky setrvání v pracovním poměru po dobu dvou let při plném úvazku.

Podobný příspěvek v poloviční výši pak nemocnice na svém webu slibuje zájemcům z řad oborů Všeobecná sestra a Radiologický asistent.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU