Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně chybí téměř čyřicet zdravotních sester, citelný nedostatek hlásí novorozenecké oddělení, kde by jich v současné době potřebovali deset. Schází ale také fyzioterapeutky a rentgenologické asistentky. Aby vedení nemocnice udrželo řádný provoz, obrací se na sestry, jež jsou na mateřské dovolené nebo uzavírá dohody se studentkami vysokých škol, které mají praxi a vystudovanou střední zdravotnickou školu.

Podle náměstkyně ošetřovatelské péče Baťovy nemocnice Marie Hejtmánkové by v budoucnu mohla být situace ještě horší. „Na vzdělání sester jsou kladeny stále vyšší nároky a plat tomuto trendu neodpovídá. Do praxe bude navíc nastupovat stále méně absolventů, protože budou nuceni si doplňovat vzdělání,“ řekla.

Podobná situace je také v dalších nemocnicích regionu. Například v Uherském Hradišti by potřebovali asi pět nových lékařských úvazků.
Problém s dostatečně vzdělanými lékaři má i Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, nyní jí chybí asi dvacet odborníků. Situaci řeší různě, záchranáři slouží přesčasy, další hodiny pak slouží externí lékaři, kteří se záchrannou službou mají uzavřenou smlouvu.

Podle ředitele Miroslava Janečky je to ale problém. Externisté jsou cizí lidé, které záchranka nemůže nijak zvlášť kontrolovat či je dále vzdělávat.