„Lidé, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu jeho dodržování,“ informoval mluvčí České správy sociálního zabezpečení Pavel Gejdoš. Kontrolor navíc musí nemocného najít na adrese, která byla sdělena ošetřujícímu lékaři.

„Kontrolu provádějí pověření zaměstnanci na základě vlastního výběru, na podnět lékaře, úřadu práce nebo zaměstnavatele,“ vyjmenoval Gejdoš. Ve Zlínském kraji bylo během letošního prvního čtvrtletí provedeno 880 kontrol auděleno 37 postihů.

Kontrolu ale na starosti nemá jen stát. Může ji vzít do vlastních rukou zaměstnavatel a najdou se i tací, kteří dohled svěří detektivům. „Naši firmu si skutečně několik firem najímá,“ potvrdil včera Deníku za detektivní a bezpečnostní společnost Bedea se sídlem v Kroměříži Roman Knot. Kolik takových klientů v regionu mají, ale neprozradil.

„Během kontrol jsme samozřejmě mnohdy narazili na lidi, kteří režim nemocných nedodržují, převažuje ale počet těch vzorných,“ konstatoval. Poslední kontrola, kterou společnost provedla asi před měsícem, prý byla v pořádku.

Hulínská společnost NWT údajně možnosti zaplatit si dohled ještě nevyužila. „V naší firmě spíš pověřujeme zaměstnance, aby nemocného kolegu zkontrolovali,“ vysvětlil ředitel divize Patro Marek Nováček.

Tohle je podle něj nejúčinnější metoda, společnost k ní však přistupuje velmi zřídka. Provádí se na základě důvodného podezření. „Zrovna nedávno jsme jednu takovou provedli a ukázalo se, že pracovník je skutečně nemocný. Teď už je zase zdravý a my jsme rádi,“ konstatoval spokojeně Nováček.

Ani společnost Walker Pilana Magnetics nemá s nemocenskými problém. „Máme třicet zaměstnanců a velice nízkou nemocnost,“ komentovala včera personalistka firmy Ivana Daňková. Letos prý evidovali pouze tři nemocenské. „Lidé totiž krátkou nemoc raději vyleží během dovolené,“ vysvětlila personalistka a trefně dodala, že vzít si nemocenskou se dnes prostě nevyplatí.

A jaké jsou vlastně za porušení režimu nemocných sankce? „Pokud se potvrdí, že k porušení skutečně došlo, zahájí orgán řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského,“ objasnil za Českou správu sociálního zabezpečení její mluvčí.

Pokud navíc práceneschopný člověk neumožní kontrolu, neprokáže při ní svou totožnost nebo mu bude chybět patřičný díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, může dostat až desetitisícovou pokutu.