„Už bylo načase. Moje zahrada sousedí s cihelnou. Když zafoukal vítr, smrděl odpad až do vsi. Mám radost, že je to pryč,“ řekl s útěchou občan Dřínova Jaroslav Kroupa.

Výrazně si oddychnul také starosta obce Miroslav Štěpánek.

„Beru to jako obrovské vítězství pro Dřínov,“ uvedl Štěpánek.

„Zhruba před měsícem se na úřad dostavil zástupce rakouské firmy se slibem, že odpad na vlastní náklady společnost odveze v řádu měsíců zpět do Rakouska, odkud pocházel. A tak se taky stalo,“ popsal Miroslav Štěpánek.

„Chtěl bych poděkovat inspekci životního prostředí i Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zahraničních věcí za rychlé jednání,“ dodal starosta.

Odklizení skládky nebo ztráta živnosti

Rakouská firma byla podle svého zástupce, který v srpnu jednal se starostou Štěpánkem, údajně podvedena českým obchodním partnerem.

„Jejich chybou, kterou zástupce společnosti uznal, bylo, že si dostatečně nepřekontrolovali, zda má český partner oprávnění nakládat s odpady,“ prozradil starosta informace ze společného jednání.

Firmě navíc hrozilo, v případě neodklizení nelegálního odpadu z Dřínova, že doma v Rakousku přijde o živnostenské oprávnění. Jakou roli v kauze sehráli čeští majitelé cihelny si Štěpánek nedovolí spekulovat.

„Popravdě je mi to jedno. Pro nás bylo cílem odpad z obce dostat. A od začátku jsme byli rozhodnuti, že na to nevyčleníme ze svého rozpočtu ani korunu. Detaily mě příliš nezajímají. Jen výsledek,“ je šťastný Štěpánek.

Odpad lákal potkany

Nadšením nešetří ani Věra Kolaříková, která bydlí poblíž bývalé cihelny.

„Jsem ráda, že si bordel někdo odvezl. Stahovala se k němu kdejaká havěť – potkani, myši a další. Když to tehdy přivezli, byla jsem doma. Říkali nám, že je to materiál určeno na recyklaci. Ale já pracovala v chemickém průmyslu a když jsem viděla, co všechno složili na zem, bylo mi jasné, že takový materiál se nerecykluje,“ zavzpomínala Kolaříková.

O podivném jednání Kolaříková ihned informovala starostu. Byla jedna z těch, kteří zřejmě zabránili firmě ve složení dalších desítek tun odpadu do areálu bývalé cihelny.

V září loňského roku navezly nezákonně dva kamiony do areálu bývalé cihelny v Dřínově odpadní materiál o objemu zhruba 40 tun. Na místo byla povolána policie i Česká inspekce životního prostředí. Tyto odpovědné orgány pak zamezily vjezdu dalších kamionů s odpadem do areálu. Kontrolovaný řidič jednoho z kamionů, kterým nebyl umožněn přístup, uvedl, že odpad nakládal v Rakousku. Do vyšetřování se zapojilo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Inspekce životního prostředí.