O peníze, které pro žadatele ze Zlínského a Olomouckého kraje schválila Evropská komise, se přitom mohou ucházet nejen obce, ale i různé organizace nebo soukromí podnikatelé.

„Je třeba si uvědomit, že to nejsou v pravém smyslu evropské finance, ale peníze, jejichž podstatnou část do Unie posílá Česká republika z našich daní. V rámci vyrovnávání životní úrovně v jednotlivých regionech a oblastech pak komise pouze schvaluje, jakou částku nám umožní vyčerpat,“ vysvětlil člen výboru Regionální rady Tomáš Šimčík.

Komunikaci s Evropskou unií pak zajišťuje právě ROP, jehož výbor tvoří zastupitelé Zlínského a Olomouckého kraje. „My jsme na začátku vytvořili projekt, na jaké oblasti chceme peníze čerpat. Po mnoha dohadech a úpravách jsme nakonec uspěli a máme jistotu, že na celkem čtyři oblasti, takzvané prioritní osy, získáme přes šest set milionů eur,“ podotkl Šimčík.

O tyto peníze si pak mohou žádat doslova i obyčejní lidé z obou krajů. „Vždy je zveřejněna výzva, na jaké projekty je možné požadovat peníze. Nedávno to byly například opravy silnic, zajištění volnočasových aktivit nebo rozvoj cestovního ruchu,“ uvedl Šimčík.

Zároveň podotkl, že pokud se peníze v rámci některé z výzev nevyčerpají, po čase udělá ROP výzvu znovu. „To se může dělat do doby, než se všechny proinvestují. Pokud se nevyužijí všechny, budeme je muset vrátit,“ upozornil Šimčík.

Nejčastějšími žadateli o tyto dotace jsou pak podle Šimčíka obce. Někteří starostové se dokonce o výzvy zajímají pravidelně a snaží se peníze získávat co nejvíce. „Zájemci si zpracují projekty podle metodických dokumentů, které jsou všem k dispozici. Rada pak na základě bodového ohodnocení rozhodne, jakou částku jednotlivým projektům přidělí,“ nastínil Šimčík.

„Žadatel však musí dokázat, že bude projekt udržitelný i v případě, že by peníze z unie nezískal. Aktuálně však řešíme to, aby bylo možné finance získávat už v průběhu stavby,“ podotkl Šimčík.

Pokud si však někdo neví rady, jak o evropské peníze požádat, může získat informace na stránkách Zlínského a Olomouckého kraje, nebo přímo ROPu Střední Morava. „Tisknou se i brožury a pořádají se školení. Kdo chce a zajímá se o to, cestu si k penězům najde. Je to ale samozřejmě složité a komplikované, byrokraticky náročné, proto je třeba se tomu věnovat. Bohužel ani to není vždycky stoprocentní,“ upozornil Šimčík.

Důležité je však podle Šimčíka vědět, na co jsou peníze skutečně potřeba. „A pokud si lidé nejsou jistí, zda by prostředky získat mohli, mohou zajet na úřad se poradit. Podstatné je ale začít připravovat podklady pro projekt, které musí obsahovat informace, kolik by akce stála, kolik sami dají a jakou částku chtějí z dotace,“ uzavřel Šimčík.