Nejstarší škola ve městě je určitou raritou. V roce 1897 jí slavnostně otevíral císař Franc Josef, avšak škola fakticky nikdy žádné šatny neměla.

„Svým způsobem je to zajímavé,“ připustil ředitel školy Alexandr Hrycík. Do současné doby tak bylo podle něj nutné improvizovat.

„Doteď se situace řešila tak, že boty měli žáci ve skříňkách před třídami a bundy a kabáty ve třídách,“ vyložil Hrycík. Město, které je zřizovatelem školy, tak na návrh vedení T. G. Masaryka vyčlenilo zhruba dva miliony korun.

„To jsou peníze z rozpočtu města, dalších pět milionů korun dostaneme ze státní pokladny,“ řekl bystřický starosta Zdeněk Pánek. Původní plán, podle něhož by se zhruba čtyři sta sedmdesát žáků mělo dočkat už letos nových šat, ale nevyjde.

„Na stavbu potřebujeme necelých sedmnáct milionů korun. Proto z peněz, které máme teď, šatny rozestavíme. Dokončení pak plánujeme v průběhu příštího roku,“ uzavřel Pánek.