Je tak nejstarším Smetanovým pomníkem na Moravě. Jeho autorem je vsetínský rodák Emil Hlavica, který byl žákem a později i spolupracovníkem Josefa Václava Myslbeka. Ten má na svědomí jinou velmi známou sochu, a sice svatého Václava v Praze.