Televizor jí na zářijové oslavě narozenin zmíněné seniorky přislíbil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a starosta města Miloš Malý. A svému slibu dostáli. „Kroměřížští radní už 23. září schválili, že nejstarší obyvatelce našeho města velkou plazmovou televizi pořídí. Jubilantka si totiž sama posteskla, že jí už dost dobře neslouží zrak a ani sluch,“ řekl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Seniorka je prý s darem hodně spokojená, až na jednu maličkost. „Občas mi ji nemá kdo pouštět,“ prozradila Smejkalová, kterou ve středu osobně navštívil kroměřížský starosta, aby tak předání televizoru oficiálně stvrdil.