V kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo loňské prvenství město Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil stejně jako vloni Uherský Brod, ocenění za třetí místo letos putuje do Valašského Meziříčí.

V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 zvítězilo Staré Město, které si tak polepšilo z loňské druhé pozice. Pomyslné stříbro míří do Chropyně, loňskou třetí pozici uhájila obec Boršice. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel uspěly Kateřinice, následované obcí Šumice a Mysločovicemi. Mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Rudimov, v těsném závěsu obec Lutonina a bronzová obec Držková.

V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věcných cen také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě si v každé kategorii odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.

Uherské Hradiště patří v třídění odpadů ve Zlínském kraji ke špičce už mnoho let. „Úspěchy v oblasti třídění odpadu zaznamenáváme už od roku 2015,  kdy Uherské Hradiště získalo svou první keramickou popelnici za největší množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji,“ potvrdil místostarosta města Čestmír Bouda. V minulosti už město triumfovalo dokonce i celorepublikově, když mělo nejlepší systém sběru a třídění odpadů za rok 2021 v celé České republice a stalo se vítězem soutěže O křišťálovou popelnici.

Na jednoho obyvatele kraje v roce 2023 připadlo v průměru 66,2 kg papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, vytříděných v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů, do menších nádob přímo u domů, nebo je občané přinesli do sběrných dvorů.

„Ve srovnání se zbytkem republiky byl Zlínský kraj nadprůměrný ve sběru skla a kovů, lehce podprůměrný pak ve sběru nápojového kartonu. Rezervy měl kraj ve sběru plastu a papíru,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.

Nové ocenění: nejméně směsného odpadu

V rámci vedlejší soutěže letos kraj nově ocenil také nejlepší obce a města ve čtyřech velikostních kategoriích, jejichž obyvatelé vyprodukovali nejméně směsného odpadu.

Vítězem v kategorii měst nad 15 000 obyvatel se stal Uherský Brod, v kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 patří první příčka obci Halenkov. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel uspěla obec Oznice, prvenství v kategorii obcí do 500 obyvatel si odváží obec Podhradí.

Šampioni v recyklaci elektroodpadu

Staré Město, Prostřední Bečva a Nedachlebice. To jsou pro letošek vítězové tří kategorií ve třídění vysloužilých elektrozařízení kolektivního systému ASEKOL. Ve dvou kategoriích menších obcí se hodnotí výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů za uplynulý rok na sběrných dvorech v přepočtu na jednoho obyvatele.

V kategorii měst se pak hodnotila výtěžnost sběru drobných elektrických přístrojů a baterií do červených stacionárních kontejnerů. Každá z oceněných obcí získala odměnu ve výši 20 000 korun.

V kategorii do 1 000 obyvatel získala prvenství obec Nedachlebice (průměrná výtěžnost na obyvatele a rok činila 5,88 kg). V kategorii obcí, v nichž žije od 1 001 do 2 000 obyvatel, se nejlépe dařilo obci Prostřední Bečva (průměrná výtěžnost na obyvatele a rok činila 6,22 kg). Mezi obcemi a městy nad 2 000 obyvatel uspělo Staré Město (průměrná výtěžnost na obyvatele a rok činila 1,97 kg).

Elektrozařízení se v obcích sbírá více

Hodnotil se i největší procentní nárůst odevzdaných elektrospotřebičů v meziročním srovnání. V kategorii do 4 000 obyvatel se nejlépe dařilo obci Vlčnov, kde činil meziroční nárůst sběru 131 %. Mezi obcemi v kategorii od 4 000 do 10 000 obyvatel uspěly Vizovice, kde se podařilo meziročně navýšit sběr elektrozařízení o 57 %.

Mezi obcemi nad 10 000 obyvatel obhájil loňské prvenství Holešov, kde narostl sběr starého elektra o 17 %. Obce si mezi sebou rozdělí odměny v celkové výši 30 tisíc korun.

Tradiční klání samospráv uspořádal už poosmnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin v rámci projektu zaměřeného na podporu tříděného sběru odpadů v regionu.