Informace poskytl krajský odbor Ústavu Zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve Zlíně. „Za kraj evidujeme v letošním pololetí celkem čtyřiapadesát dlužících zahraničních pacientů, z nich třiačtyřicet pochází ze Slovenska,“ informovala jeho vedoucí Anna Berková.

Celkově lékaři v regionu ošetřili téměř 850 cizinců, nejčastěji občanů EU a Ukrajiny. Mimo Slováků nejvíce dluží Rakušané. „Zahraniční pacienti mají u nás stejné podmínky jako čeští občané a totéž platí pro české občany v zahraničí. “ řekl vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven Nemocnice Kroměříž Radek Koutný. „Pro cizince je bezplatná péče u nás výhodná. Všude v cizině se za ni doplácí,“ dodal Koutný.

Vymáhání pohledávek je drahé a zdlouhavé, shodují se nemocnice

Od vstupu České republiky do EU se pacienti z těchto zemí musejí prokázat platným průkazem zdravotního nebo cestovního pojištění. Pokud jej nemají, musejí za péči zaplatit v hotovosti. Hradí se postupně každý provedený zákrok. Výjimku tvoří akutní případy.

Ne všechna zdravotnická zařízení v kraji se potýkají s neplatícími cizinci. „Loni jsme ošetřili sedmatřicet zahraničních pacientů, nejčastěji z EU a Ukrajiny. Letos máme zatím zhruba dvacet případů. Již několik let jsou dluhy za jejich ošetření nulové,“ komentoval Jan Hrdý z uherskohradišťské nemocnice.

Podobně je na tom i Kroměřížská nemocnice. „Díky novému systému úhrad EU už žádné dluhy za cizince nemáme, u ostatních vyžadujeme platbu v hotovosti. Naposledy jsme takto ošetřili Kanaďana. Předtím jsme mívali problémy hlavně s Ukrajinci,“ sdělil Koutný.

Dluhy naopak eviduje Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně. „Do konce července činily pohledávky asi sto sedmdesát pět tisíc korun. Nejčastěji jde o pacienty z Mongolské republiky, Vietnamu či Slovenska,“ informovala její mluvčí Karla Havlíková.

Postupy při vymáhání pohledávek jsou různé a závislé na jejich výši. Řeší je mezinárodní dohody a právní předpisy EU nebo soud, pokud má cizinec pobyt na našem území.

Nemocnice také usiluje o úhradu nákladů již v době pacientova pobytu ve zdravotnickém zařízení. „Je to velmi zdlouhavé a drahé, náklady vynaložené na celý postup často převyšují samotnou dlužnou částku,“ komentovala Havlíková. Její slova potvrzuje i mluvčí Kroměřížské nemocnice Lenka Koutná „Loni činil dluh dva tisíce korun. Zaúčtovali jsme ho jako manko. Neměli jsme ho po kom vymáhat a šlo o nízkou sumu,“ sdělila.