Podle kominíka Stanislava Kytlici jsou na Kroměřížsku nejčastěji zastoupeny plynové kotle.

„V minulosti to bývaly také elektrokotle, ale ty postupně mizí s tím, jak roste cena za elektřinu. Dnes je také velké množství domácností, které topí tuhými palivy," říká kominický mistr.

To potvrzují také prodejci paliv, například Jan Růžička ze Zborovic, který se zabývá prodejem palivového dříví. Podle něj většina zákazníků shání tuhá paliva na poslední chvíli.

„Přes prázdniny je většinou klid. Lidé začínají chodit od poloviny srpna, největší poptávka potom je koncem září, začátkem října. Souvisí to také s počasím," míní Růžička.

Podle něj je zájem také o kamna. „Lidé investují do těch dražších a větších, kde je účinnost a výkonnost velice dobrá, vytopí i celý dům. Jde to přes teplovzdušné vytápění nebo teplovodní rozvody. Dá se to zavést i jako podlahové vytápění nebo rozvodem vzduchu přes průduchy," vysvětlil Růžička.

I po uhlí je ale v regionu stále poptávka. Podle Anny Bláhové, která prodává uhlí a brikety ve Zdounkách, chodí zákazníci už od července.

„I v srpnu jsme měli dost prodeje, teď už lidé chodí stabilně, berou různě velké zásoby. Někdo si koupí šedesát metráků, jiný pětadvacet. Často se třeba stává, že lidé topí dřevem a uhlí mají jen jako doplňkové palivo, takže přijedou je s vozíkem." líčí Bláhová.

Podle ní v dnešní době topení uhlím nebo dřevem cenově vyjde nastejno. „Rozdíl je v tom, že uhlí má větší výhřevnost," tvrdí Bláhová.

Topení v panelových bytech například v Kroměříži je do jisté míry složitější než v rodinných domech. Podle předsedkyně bytového družstva Svornost Magdy Koukalové je část domů připojená na centrální zásobování teplem a část domů má vlastní plynovou kotelnu.

„U starších domů je také možné, že mají vlastní kotel přímo v bytě, ale to není příliš časté. V poslední době se setkáme stále častěji s tím, si obyvatelé domů staví vlastní kotelny, kde vyrábějí teplo pro svůj dům," informovala Koukalová.

Podle ní nájemci bytů přecházejí k budování vlastních kotelen hlavně z důvodu vysokých cen centrálního zásobování teplem.

„Protože firmě, která má v Kroměříži centrální zásobování teplem na starosti, kvapem ubývají zákazníci, tak je nucena zvedat ceny těm, kteří u nich zůstávají. Je to začarovaný kruh, který odstartovaly městské instituce," tvrdí předsedkyně bytového družstva.

Momentálně podle ní už cena za gigajoul tepla začíná být neúnosná. „V loňském roce byla fakturována cena 702 koruny, v letošním roce už činí zálohová cena 867 korun a pro příští rok je odhadovaná okolo jedenácti set," upozornila Koukalová.

V domovních kotelnách se podle ní cena gigajoulu i po započtení všech nákladů mimo úroků z úvěru pohybuje okolo pěti set korun.

Koukalová také připomněla, že v jiných městech se cena za teplo, které poskytuje centrální zásobování, pohybuje do šesti set korun, protože mají větší počet uživatelů. 

Cechmistr: Nové povinné revize zneužívají „rychlokominíci"

Nařízení vlády z roku 2010, které uvádí povinnost provádět revizi komínů, využívají podle kominického mistra Stanislava Kytlici z Kroměříže lidé, kteří nejsou odborníky a chtějí pouze vydělat.

Vede k tomu prý nízká informovanost občanů. „V rámci legislativních změn bylo provádění kontrol a čištění spalinových cest od spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva zpřísněno a rozšířeno na zařízení celé spalinové cesty ne jen na komín. I přes značnou medializaci předpisu vznikla nedostatečná informovanost, čehož využívají nově takzvaní rychlokominíci, kteří si ohlásili živnost v kominictví," zlobí se Kytlica, jinak člen Zemského společenstva kominických mistrů v Brně.

Zmínění rychlokominíci podle něj provádějí kontrolu nesprávně nebo nedostatečně.

„Dokonce vystavují nesprávné doklady nebo neúplné revizní zprávy, čímž vystavují zákazníka potenciální pokutě, která může být až do výše pětadvaceti tisíc korun," upozorňuje cechmistr pro okres Kroměříž.

Podle něj nestačí, když si člověk čistí komín sám. „U kominických služeb jde také o kontrolní činnost, při které se sleduje stav zaústění spotřebičů, kouřovodů, sopouch pro dvířka a zděří, stav pláště průduchu od půdnice po ústí, komínové konstrukce od paty k hlavě," vyjmenoval Kytlica.

Zdůraznil, že tuto činnost může provádět pouze osoba odborně způsobilá, což je kominík nebo revizní technik komínů. 

JANA PŘIKRYLOVÁ