Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně chybí téměř 40 zdravotních sester, citelný nedostatek hlásí novorozeneckém oddělení, kde by jich v současné době potřebovali deset. Schází ale také fyzioterapeutky a rentgenologické asistentky.

Aby vedení nemocnice udrželo řádný provoz a situace se nijak nedotkla pacientů, obrací se na sestry, jež jsou na mateřské dovolené, nebo uzavírá dohody se studentkami vysokých škol, které mají praxi a vystudovanou střední zdravotnickou školu. Podle náměstkyně ošetřovatelské péče Baťovy nemocnice Marie Hejtmánkové by v budoucnu mohla být situace ještě horší.

"Na vzdělání sester jsou kladeny stále vyšší nároky a plat tomuto trendu neodpovídá. Do praxe bude navíc nastupovat stále méně absolventů, protože budou nuceni si doplňovat vzdělání," řekla.

Podobná situace je také v dalších nemocnicích ve Zlínském kraji. Například v Uherské Hradišti by potřebovali asi pět nových lékařských úvazků. "V současné době lze opravdu zaznamenat stoupající trend ve fluktuaci zdravotnického personálu," sdělil mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Jan

Hrdý. Problém v zařízení nastal především na začátku roku, kdy vstoupil v platnost nový zákoník práce, jenž zakazuje pohotovosti na pracovišti. "Jeho znění v podstatě nutí zdravotnická zařízení zavést třísměnný provoz, což sebou nese skokový nárůst počtu potřebného zdravotnického personálu," podotkl mluvčí. Zároveň upozornil, že lékaři, jež jsou na pracovišti v nočních hodinách sami, musí být dostatečně vzdělaní. "Na trhu práce se ovšem erudovaní lékaři vyskytují jen zřídka," dodal.

Problém s dostatečně vzdělanými lékaři má i Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, nyní jí chybí asi 20 odborníků. Vedení záchranky řeší situaci různě, záchranáři slouží přesčasy, další hodiny pak slouží externí lékaři, kteří se záchrannou službou mají uzavřenou smlouvu. Podle ředitele Miroslava Janečky je to ale problém. Externisté jsou cizí lidé, které záchranka nemůže nijak zvlášť kontrolovat či je dále vzdělávat, upozorňuje Janečka.

Žádný dramatický úbytek zdravotnického personálu naopak nepociťuje Vsetínská nemocnice. Podle náměstkyně ošetřovatelské péče Jaroslavy Hrabicové jsou obory, které se tradičně špatně obsazují, jako je například geriatrie, počet lidí je ale v posledních letech stabilní. Nemocnici se dlouhodobě nedaří obsazovat pracovní místa pro sanitáře muži.

"Jde o fyzicky náročnou práci, jejíž finanční ohodnocení většinou nesplňuje představy případných zájemců," vysvětlila. Ve Vsetínské nemocnici pracovalo k poslednímu září 655 lidí, z toho 87 lékařů a 248 všeobecných sester, 27 pracovních míst bylo neobsazeno. Vedení nemocnice v současné době hledá lékaře pro ARO, oční oddělení či léčebnu dlouhodobě nemocných.