Její velkou součástí je i společenský život, tudíž není žádným překvapením, že zde přes rok probíhá nespočet akcí a jedna z částí obce se dokonce pyšní svrchovaným územím s vlastním prezidentem.

Vedení obce si uvědomuje, že se vesnice rozprostírá v chráněné oblasti, v jenž je důležité udržovat krajinu a dbát na životní prostředí. Každým rokem tak připravuje projekty, které zdejší přírodě napomáhají.

„Budujeme díky soustavě chráněných území Natura 2000 mokřady, snažíme se obnovovat lesy a sadíme odolnější druhy listnatých stromů v určité lokalitě, kde nám vlivem počasí proschnul les. Máme i vlastní školku mladých dubů,“ říká starosta obce Nedachlebice Josef Jandouš.

Díky novému odpadovému hospodářství se jim také podařilo snížit produkci komunálního odpadu o 20 %, což je podle starosty velkým posunem dopředu.Obec se samozřejmě snaží udržet historii rybníkářství, která zde existuje již od 15. století, a tak jsou zde vybudované dva rybníky Olšovec I. a Olšovec II.

Prezident nedachlebické místní části Holýška Richard Bilavčík.
Prezidente mi říká i starosta, směje se Richard Bilavčík

Ty slouží především k vytvoření a udržení stálé zásoby vody v krajině, aby byly zajištěny podmínky pro přežití mizejících chráněných živočichů, kteří se v Prakšické vrchovině nacházejí. Součástí těchto rybníků je i malé jezírko pro život obojživelníků a brouků.

Rybníky se staly odpočinkovým a vycházkovým místem lidí z širokého okolí a jsou využívány také místními rybáři a myslivci.

Soudržnost a kvalita sousedských vztahů zde dala vzniknout něčemu, co se jen tak na vesnicích normálně nevidí. Místní část Holýška vytvořila vlajku se znakem, vytyčila hranice a vzniklo tak svrchované území, které má dokonce i vlastního prezidenta s vládou. Jejich úmysly však nejsou ani zdaleka politické, ale jde jim především o přátelské setkávání sousedů, při kterém se všichni pobaví.

Pořádají jak stavění a kácení máje, tak třeba promítání filmů pro děti a dospělé.To však nejsou jediné akce, které se ve vesnici pořádají. Mimo plesy, košt slivovice nebo rybářské závody zde v srpnu již druhým rokem pořadatelé připravují další originální událost – traktoriádu.

Se svým traktorem, malotraktorem či terou se do závodu může přihlásit kdokoliv a pro všechny diváky to bude také jistě zajímavá podívaná. Sami pořadatelé doufají v hojnou účast tak, jako tomu bylo naposledy a těší se po takové době ze znovuzrození společenského života. 

Autor: Aneta Luksová