Podezření na rychleji se šířící typ koronaviru zde epidemiologové nezaznamenali.

„Podle ředitelky epidemiologického odboru Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS Zlín), zde není zatím žádný výskyt této mutace koronaviru zaznamenán,“ uvedla za KHS Zlín Vendula Ševčíková.