Protože si obec letos připomíná kulatých 880 let od první zmínky o Kvasicích, oslovil starosta Dušan Odehnal dvojici autorů s žádostí o dotisk. To však Petr Klapil i Květoslava Koutňáková odmítli a nabídli starostovi jiné řešení.

„V roce 2005, po vydání knihy, jsme s naším pátráním a bádáním neustali. Proto jsme se rozhodli, že toho využijeme a napíšeme knihu znovu,“ osvětluje důvod záporného stanoviska k dotisku Květoslava Koutňáková, toho času seniorka, která předtím působila na hygienické stanici. Tedy zcela mimo obor historie.

Od Rottalů po Thůny

„Za těch 16 let jsme nabyli zkušenosti. Došlo k digitalizaci některých archiválií. Otevřeli se nám nové možnosti. A v neposlední řadě tady během let proběhl stavebně-historický průzkum a rekonstrukce kvasického zámku, který je významnou památkou. Od toho se odvíjí historie Kvasic, které patřily v průběhu let několika významným šlechtickým rodům,“ doplňuje Klapil.

Jednalo se například o významné šlechtické rody Rottaly, Šternberky či Thůny, ale jako první musíme jmenovat Benešovice, jejich erb zavinuté střely převzaly do svého znaku i Kvasice a používají ho dodnes. V knize nechybí ani pověsti o jeho vzniku a popisy erbů dalších majitelů kvasického panství včetně povídání o jejich osudech. A nejsou to jen životní příběhy šlechticů, ale také selského a prostého lidu, o jejich zvycích a obyčejích. V době míru Kvasice vzkvétaly, ničily je války a živelné pohromy např. povodně. Které městečko se může pochlubit tím, že k nim jezdil následník trůnu František Ferdinand d´Este na hony,“ poukazuje na výjimečnost Kvasic v minulosti Petr Klapil, který působí již 27. rokem coby strážník městské policie v Kroměříži. Klapil přiznává, že pracovat na vzniku publikace nad rámec svého povolání je někdy hodně náročné.

„Pokud to ale člověk dělá rád, je to pro něj srdcová záležitost, tak si na to čas najde. Jako na každý koníček,“ říká Petr Klapil. Historií se zabývá od malička. Přivedl jej k tomu Jindřich Spáčil, kvasický rodák a později spisovatel, kterému je věnována zvlášť velká pozornost v kapitole rodáků a osobností. Protože oba zvládají probádat dokumenty ve staročeštině, latině, němčině, moli čerpat i z těch nejstarších dostupných materiálů.

„Nejstarší zdejší matrika pochází z poloviny 17. století. Je psaná ve staročeštině a téměř jako kronika. Proto jsme z ní hodně čerpali,“ prozradil Klapil. Dalším přínosem pro nás byly záznamy o historii farářem Matějem Moritzem, Farní kronika Kvasic a kniha vzpomínek hraběnky Leopoldiny Thun-Hohenstein.

Osobnost, kam se podíváš

Ačkoliv má mít publikace mapující vývoj Kvasic 250 stran o velikosti A4, klidně by mohla mít podle autorů ještě o 100 stránek víc. „O Kvasicích se dá psát pořád. Těch témat je hodně,“ říká Klapil.

„Je až neuvěřitelné, kolik významných osobností se v Kvasicích narodilo, mihlo, zanechalo odkaz. Tak, jak některé obce mají na významné rodáky a občany nouzi, v Kvasicích na ně zakopáváte na každém kroku, tak jako o spoustu unikátních památek, což nám potvrdili i památkáři,“dodává Květoslava Koutňáková.

Stojí za vznikem muzea

Oba během let nezaháleli. Vydali i další svá díla. Květoslava Koutňáková se ve svých publikacích věnovala například rodu Proskowetzů, odborníků v cukrovarnictví a šlechtěni obilnin. Ferdinad Urbánek a Emanuel Proskowetz st., stáli za zrodem cukrovaru, který patřil mezi nejmodernější na Moravě. Jednu knihu – Navlékání korálků – napsala o kvasických zvycích a obyčejích. Po té se doslova zaprášilo a je zájem o její dotisk. Jedenkrát si také odskočila z literatury faktu do beletrie. Petr Klapil, který je vášnivý genealog, zmapoval naopak významné šlechtické rody, které Kvasicemi prošly.

Oba by chtěli poděkovat odborným pracovníkům, kteří jim byli vždy nápomocni. „My na spoustu věcí sice přijdeme, ale jsme historikové amatéři. Díky nim máme vše posvěcené,“ řekl Klapil. Při psaní knihy jsme se však nemohli opírat jen o regionální historii a naše domněnky, museli jsme prostudovat širší souvislosti, abychom objasnili skutečnou událost.

Petr Klapil a Květoslava Koutňáková spolu nenapsali pouze knihu, ale také „mají na svědomí“ vznik muzea, které se nachází na obecním úřadě a mapuje historii a zajímavosti obce.

 

Kniha, kterou budou mít její autoři v rukách jen pár dnů před slavnostním křtem, se zabývá celými dějinami Kvasic až do dnešních dnů Děj se odehrává v časové postoupnosti, chronologicky. Řazení kapitol by mělo usnadnit její čtení. Čtenář nepřijde ani o kapitolu o slavných rodácích. V knize nechybí ani obrazová dokumentace včetně dosud nepublikovaných fotografií. Díky tomu, že autoři pro tuto verzi zvolili A4 vydání, bude také daleko přehlednější. Fotografie daleko lépe vyniknou. Kniha bude mít 250 stran. To je de facto jednou tolik, co měla její první vydání z roku 2005. Křest proběhne na Kvasické pouti 14. srpna 2021 v 15 hodin. Kniha vyjde v nákladu 800 kusů.