Deník představuje šestici nejvážnějších kandidátů parlamentních stran na post europoslance, kteří pocházejí ze Zlínského kraje.

MARTINA DLABAJOVÁ (ANO)

Martina Dlabajová.Kandidující strana: ANO

Pořadí na kandidátce: 4.

Bydliště: Zlín-Kostelec

Věk: 37 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: absolventka politických věd na univerzitě v Padově (titul doktorka politických věd, Dott.)

Současné povolání: podnikatelka, předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, ředitelka Zlínského zámku o. p. s.

Předchozí pracovní kariéra: mezinárodní konzultantka, koordinátorka zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Životní motto: Nikdy nepochybujte o tom, že odhodlaní lidé mohou změnit svět. Ve skutečnosti ho nikdy nezměnil nikdo jiný.

Proč by podle vás měli lidé jít k eurovolbám? Ať už si o Evropské unii myslíte cokoliv, jsme její součástí. Měli bychom tedy bojovat o své místo na slunci a nečekat, že nám někdo stále bude nezištně pomáhat. Česká republika by měla být aktivnější při prosazování svých zájmů v Evropě.

Proč se vlastně chcete stát europoslankyní? Dlouho jsem žila v zahraničí, ale jsem velká patriotka a vím, kde jsou mé kořeny. Cítím proto skoro jako svou povinnost zúročit své životní a pracovní zkušenosti ve prospěch nás všech.

Jaký bude v případě zvolení váš osobní přínos pro občany České republiky? Chtěla bych být prostředníkem mezi jejich potřebami a možnostmi Evropského parlamentu, a to ve všech oblastech našeho každodenního života, o kterých dnes z velké části rozhodujeme společně na evropské úrovni.

MICHAELA ŠOJDROVÁ (KDU-ČSL)

Michaela Šojdrová.Kandidující strana: KDU-ČSL

Pořadí na kandidátce: 2

Bydliště: Kroměříž

Věk: 50 let

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Současné povolání: ředitelka odboru vnějších vztahů na České školní inspekci a poradkyně ministra školství

Předchozí pracovní kariéra: poslankyně PSP ČR

Životní motto: Politiku považuji za službu, proto chci lidsky naslouchat a odborně pomáhat.

Proč by podle vás měli lidé jít k eurovolbám? Každý z nás může rozhodnout o tom, jaké bude postavení naší země v EU. Volím proto, že chci, aby i moje děti a vnuci žili další léta v bezpečné, svobodné a stabilní Evropě.

Proč se vlastně chcete stát europoslankyní? Chci, aby ČR měla lepší postavení v Evropě. Chci udělat něco pro to, abychom využívali efektivněji evropské programy zejména na snížení nezaměstnanosti, aby platily stejně přísné normy na kvalitu potravin v celé EU. Chci, aby EU byla méně byrokratická a umožnila nám snížit DPH na dětské zboží, aby neregulovala zbytečně to, co si můžeme rozhodnout sami, ale aby se naopak sjednotila na zásadních společných opatřeních například proti levným a méně kvalitním dovozům zejména z Číny.

Jaký bude v případě zvolení váš osobní přínos pro občany České republiky? Budu plnit sliby, které jsem dala pro zlepšení života občanů v ČR i v celé EU. Budu hájit tradiční hodnoty a podporovat opatření, která pomohou rodinám s dětmi. Budu bojovat proti korupci a byrokracii; část svých prostředků budu dávat Nadaci Josefa Luxe na podporu studentů a dalším charitativním organizacím.

IVANA MAJÍČKOVÁ (STAN)

Ivana Majíčková.Kandidující strana: STAN

Pořadí na kandidátce: 8

Bydliště: Kunovice (okres UH)

Věk: 53 let

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Současné povolání: starostka Kunovic

Předchozí pracovní kariéra: učitelka, osoba spolupodnikající, místostarostka, starostka, zastupitelka Zlínského kraje

Životní motto: Chci tvořit současnost, za niž se budoucnost nebude stydět.

Proč by podle vás měli lidé jít k eurovolbám? V současném světě, v němž existuje tolik válečných ohnisek a hrozeb ztráty suverenity, je nutné být aktivními účastníky dění v EU i diskuse o její současnosti a budoucnosti. Nemůžeme se tvářit, že nás evropské volby nezajímají nebo že se nás netýkají. Evropský parlament a evropské instituce víc a víc ovlivňují náš denní život, hospodářský i politický. Odpovídají za podmínky, ve kterých žijeme. Proto je třeba využít svého práva volit. Je to také zodpovědnost každého z nás za náš další život.

Proč se vlastně chcete stát europoslankyní? Chci-li něco změnit, musím se o to přičinit. Chci-li hájit zájmy malých měst a obcí v Evropě a současně chránit naši národní identitu, je nutné se aktivně účastnit dění v EU.

Jaký bude v případě zvolení váš osobní přínos pro občany České republiky? Přínos spatřuji především v reprezentaci ČR, Zlínského kraje i našeho regionu na půdě EU. V úsilí vyjednat podporu menším městům a obcím. Venkov v České republice se pomalu vylidňuje a stárne. Není to jen problém naší země. Proto je třeba vytvářet právě v malých městech a obcích podmínky vhodné pro život mladých rodin a jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání i využití volného času.

ESMA OPRAVILOVÁ (KSČM)

Esma Opravilová.Kandidující strana: KSČM

Pořadí na kandidátce: 7

Bydliště: Kroměříž

Věk: 41 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: druhý stupeň VŠ

Současné povolání: interní auditorka

Předchozí pracovní kariéra: manažerka kvality a zaměstnankyně GUE/NGL v EP

Životní motto: Před nikým se neponižuj a na nikoho se nepovyšuj.

Proč by podle vás měli lidé jít k eurovolbám? Poslední vývoj světové politiky posiluje pravomoce Evropského parlamentu. A právě jeho vzrůstající vliv na náš život by měl být motivací k účasti ve volbách do europarlamentu.

Proč se vlastně chcete stát europoslankyní? Protože jsem hrdou občankou ČR, protože EU je pro mě srdeční záležitostí, protože disponuji potřebnými kompetencemi a protože poznávání mě baví, jsem přesvědčena o tom, že budu dobrou europoslankyní, která bude seriózně reprezentovat naši zemi.

Jaký bude v případě zvolení váš osobní přínos pro občany České republiky? Se sedmičkou na kandidátce KSČM si volič zajistí prosazování hlasu a zájmu občanů ČR. Zároveň si může být jistý, že tak zvolí kandidáta, který nepoužívá jen populistická hesla, ale má odborné technické vzdělání a velké zkušenosti z praxe, v neposlední řadě jsem i jazykově vybavená. Navíc mám jako bývalá zaměstnankyně EP na co navázat a v tamním prostředí se již orientuji. Za důležitý vklad považuji i svůj pozitivní přístup k EU, který u jiných kandidátů není tak běžný. Přitom je však tolik důležité nepovažovat EU za protivníka, kterého je potřeba jen „zkrotit". EU by mělo být naším partnerem musíme dávat a musíme zpět dostávat.

JAN ŠULC (ODS)

Jan Šulc.Kandidující strana: ODS

Pořadí na kandidátce: 15

Bydliště: Vsetín

Věk: 70 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studium tamtéž

Současné povolání: důchodce

Předchozí pracovní kariéra: Od ukončení studia v r. 1968 pracoval 20 let jako vedoucí oddělení výuky cizích jazyků v podniku Zbrojovka Vsetín. Několik let působil také jako učitel jazyků Masarykova gymnázia Vsetín a soukromé střední školy Kostka ve Vsetíně. Krátkou dobu pracoval také jako školní inspektor pro výuku cizích jazyků. V letech 19901994 vykonával funkci zástupce starosty města Vsetín. V letech 19942008 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Proč by podle vás měli lidé jít k eurovolbám? Myslím si, že by občané měli svou účastí ve volbách dostat příležitost, aby se mohli vyjádřit, zda budeme v projektu hlubší ekonomické integrace Evropské unie pokračovat, či nikoliv.

Proč se vlastně chcete stát europoslancem? Pokud chceme odstranit z činnosti Evropské unie nedostatky, pokud chceme prohloubit klady celoevropské integrace, je nutno pro tuto ideu také přiložit ruku k dílu. Každý občan podle svých schopností a podle svých možností. Na základě svých dosavadních zkušeností a praxe myslím, že mohu v této oblasti leccos nabídnout. Při své činnosti bych se rovněž snažil napomáhat většímu uplatnění českých odborníků v evropských institucích a prosazovat české zájmy na celoevropské půdě. Chtěl bych být rovněž aktivním účastníkem dění v EU v diskusi o její současnosti a budoucnosti.

Jaký bude v případě zvolení váš osobní přínos pro občany České republiky? (na tento dotaz kandidát neodpověděl, pozn. red.)

OLGA SEHNALOVÁ (ČSSD)

Olga Sehnalová.Kandidující strana: ČSSD

Pořadí na kandidátce: 2

Bydliště: Kroměříž

Věk: 45 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Současné povolání: poslankyně Evropského parlamentu

Předchozí pracovní kariéra: lékařka, anesteziologicko- -resuscitační oddělení, Kroměřížská nemocnice a. s., místostarostka města Kroměříže

Životní motto: Spíše mé heslo, vztahující se k evropským volbám, je: Evropa začíná doma.

Proč by podle vás měli lidé jít k eurovolbám? Protože ten, kdo k volbám nejde, nechává o sobě rozhodovat ty, kteří k volbám jdou. Za výsledek jsou ale zodpovědní oba stejně. Platí, že Evropa bude taková, jakou si ji uděláme.

Proč se vlastně chcete stát europoslankyní? Ráda bych navázala na svou dosavadní práci v Evropském parlamentu, postupně nabyté zkušenosti z konkrétní legislativní práce, kterou jsem odvedla zejména na poli ochrany spotřebitelů a bezpečnosti dopravy.

Jaký bude v případě zvolení váš osobní přínos pro občany České republiky? Oblasti, kterými jsem se zabývala, byla ochrana spotřebitelů a dopravní bezpečnost.

Věnovala jsem se problematice dvojí kvality značkových výrobků a nekvalitního zboží, dováženého do zemí střední a východní Evropy a také oblasti nekalých obchodních praktik vůči občanům České republiky.

Autor: zpravodajové Deníku