Není se čemu divit. Na seznamu žáků najdete jen 17 jmen. Škola nemá ani vlastní areál. Pronajímá si polovinu jednoho patra na Lindovce v areálu tamní střední školy hotelové a služeb. Přesto pochází žáci z nejrůznějších koutů republiky. „Máme žáky od Bruntálu až po Břeclav,“ uvádí ředitel školy Petr Šiška. Z Kroměříže a okolí je pouze jedna třetina studentů. Jakými obory je tedy škola oslovila, když si dobrovolně vybrali variantu dojíždění na nemalé vzdálenosti?

„Máme tři učební obory. Lesního mechanizátora, opraváře lesnických strojů a zemědělce, farmáře,“ vyjmenovává Šiška. Tříleté obory jsou v republice opravdu ojedinělé. „Co se týče lesního mechanizátora, máme konkurenci až v Bzenci či Šternberku,“ říká ředitel.

V případě oboru opraváře lesnických strojů je jedinou nejbližší konkurencí Šternberk. Je tedy jasné, že natolik odborná škola nemá tak velký záběr zájemců o studium. Navíc Petr Šiška sám tvrdí, že se chce vydat cestou méně početných tříd. „Nechceme založit existenci této školy na nějakém kvantu. I jednotlivé třídy by neměly mít tolik žáků. Je to pak náročnější a méně osobní,“ vysvětluje svůj záměr Šiška.

NAJÍT UČITELE JE SLOŽITÉ

V příštím roce přece jenom otevře pro první ročníky třídy dvě. „V jedné třídě můžete mít maximálně tři učební obory. Protože k novému školnímu roku budeme přidávat ještě obor zahradník, musíme už děti rozdělit,“ objasňuje Petr Šiška, který před příchodem do SOŠ sv. Jana Boska působil po dobu dlouhých 15 let coby učitel na místní střední škole centrum odborné přípravy technické.

„Najít učitele je v dnešní době složité. Obzvláště do odborného školství. Kvalifikovaní lidé často dávají přednost práci v soukromém sektoru. Nám se ale tento problém vyhnul. Učitelé se nám hlásili sami,“ povídá ředitel. Jak možná název napovídá, jedná se o školu zřízenou Arcibiskupstvím olomouckým.

„Svatý Jan Bosko byl italský světec. Náplní jeho života byla péče o mládež. Jejímu vzdělávání zasvětil svůj život,“ osvětluje Šiška název školy. Zatím se řediteli dostává kladných ohlasů. „Všichni nám fandí, protože je třeba profesně tyto lidi vzdělávat. Zkrátka se nám snaží zatím všichni pomoci,“ uzavírá Šiška.