Jedná se o vůbec první potvrzené rozmnožování vlků v této oblasti od doby jejich návratu v 90. letech minulého století. Tyto cenné informace se podařilo získat díky intenzivnímu monitoringu Hnutí DUHA a dalších spolupracovníků ze Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pár momentů ze skrytého života vlčí rodiny  zdokumentovali zoologové přímo v terénu.

„Doufáme, že se bude vlčí rodině dobře dařit. Vývoj budeme i nadále intenzivně sledovat,“ uvedl Michal Bojda, koordinátor monitoringu velkých šelem pro Hnutí DUHA Olomouc.

V Beskydech a Javorníkách se podařilo potvrdit také narození rysích mláďat. Po šesté za sebou se matkou stala devítiletá rysice Draža a poprvé rysice Lucka. Další mláďata má i devítiletá rysice Heřmína, aktuálně sledovaná pomocí GPS. Chráněná krajinná oblast Beskydy je tak jediným místem v Česku, kde se trvale vyskytují všechny tři druhy velkých šelem. 

Chovatelé by měli svá stáda zabezpečit před jejich útoky kvalitním oplocením nebo pořízením pasteveckých psů. Hnutí DUHA chovatelům poskytuje poradenství a pomáhá i se zajištěním financování zabezpečení zvířat. 

„Velké šelmy potřebují pro svůj život dostatek prostoru a potravy. Úspěšná reprodukce vlků a rysů v oblasti Javorníků potvrzuje skutečnost, že stavy spárkaté zvěře, jejich přirozené potravy, jsou v současnosti v dané oblasti vysoké. Potvrzují to i výsledky statistik a v neposlední řadě se to negativně projevuje na mladých lesních porostech.“  Marián Slamka a Jozef Bučko z Národného lesnického centra

„Ochrana vlka obecného je jednou z priorit v Chráněné krajinné oblasti Kysuce, čemu nasvědčuje i jeho celoroční ochrana na téměř na celém území správy. Reprodukce a vlčí přírůstky v Javorníkách naznačují, že potenciál pro život vlka v tomto pohoří nepochybně existuje. Je však na nás, jak se k situaci postavíme. I proto Správa CHKO Kysuce dopisem oslovila příslušné lesní úřady, které mají kompetenci usměrňovat činnost uživatelů honiteb v Javorníkách. Cílem je zabezpečit ochranu vlka v Javorníkách nejen ‚na papíře‘, ale i přímo v terénu.“ Peter Drengubiak ze Správy CHKO Kysuce

„Prokázané úspěšné rozmnožování vlků v této části Karpat je významné i proto, že  početní stavy vlka obecného jsou zde dlouhodobě velmi nízké. Ochrana velkých šelem se neobejde bez trvalé  mezinárodní spolupráce. Na přítomnost vlčí rodiny  by nyní měli brát zřetel chovatelé hospodářských zvířat na horských samotách a zejména v noci řádně zabezpečovat své ovce, kozy a telata a předcházet tak konfliktním situacím.“  Dana Bartošová z AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy

„Doufáme, že se bude vlčí rodině dobře dařit.  Její vývoj budeme spolu s dalšími spolupracovníky v terénu i nadále intenzivně sledovat.“  Michal Bojda, koordinátor monitoringu velkých šelem pro Hnutí DUHA Olomouc