Otrokovická firma SMO, kterou vybrala městská rada začátkem října jako zhotovitele stavby. K předání by opravené náměstí mělo být v květnu příštího roku. Celkové náklady se vyšplhají k 11 milionům korun z toho jeden milion půjde z evropských fondů.

V současnosti je prostor kolem kruhového objezdu zcela nevyužitý. Nyní se počítá s koncepcí centrální aleje z kulovitých javorů a kvetoucích záhonů podél cest, které by měly celkově rozjasnit současnou šeď přežívajícího travnatého porostu. Vyroste zde také zpevněný prostor s pergolou a kvetoucí alejí podél chodníku u Justiční akademie. Z pergoly by měla tryskat voda. Místo doplní trávník s úzkými chodníčky, živými stěnami a kvetoucími záhony.

„Živé stěny zároveň vytvoří zákoutí s lavičkami zdánlivě oddělené od rušné křižovatky,“ řekla vedoucí radničního odboru rozvoje města Soňa Mertová. Nadále se však počítá se zachováním památníku osvobození. Zůstane beze změny zachován a při vytváření kompozice na něj byl brán zřetel, aby do celého návrhu zcela zapadl.

Záměr zahrnuje i opravu parkoviště před budovou polikliniky, které je nyní taktéž v žalostném stavu.

Oba hlavní prostory – jeden před Justiční akademií a druhý před poliklinikou budou nasvíceny zemními svítidly tak, aby kompozice náměstí Míru vyzněla také v nočních hodinách. Kromě laviček budou doplněny taktéž další stojany na kola a odpadkové koše. Celá oblast, která v současnosti utváří pouze okolí kruhového objezdu, by měla více připomínat park a místo k odpočinku. Otázkou je, jak moc to půjde spojit dohromady s frekventovaným rondelem a zda tvůrci projektu neohrozí zelení bezpečnost a přehlednost na křižovatce.