Práce na obnově tetětické vodní nádrže se chýlí ke konci. Povodí Moravy zahájilo kompletní opravu vodního díla letos v červnu, dělníci by ji měli zcela hotovou předat v průběhu listopadu. Za tu dobu z nádrže odstranili přes tisíc kubíků sedimentu.

Vodní nádrž byla po mnoho let v havarijním stavu.

„Ještě když byla napuštěná, potýkala se s prasklou hrází a s dalšími problémy. Před čtyřmi roky pak Povodí nádrž vypustilo, ale stále se nic nedělo,“ popsala starostka Počenic Pavlína Procházková.

Práce mohly začít až po dohodě s majiteli pozemků

Vodohospodáři se totiž nejprve museli domluvit s majiteli pozemků, teprve poté mohli začít s opravami nádrže, která leží na Dřínovském potoku.

„Práce spočívaly nejenom v odtěžení sedimentů z nádrže a jejich uložení na zemědělské pozemky, ale také v opevnění hráze a břehů nádrže a ve vybudování nového vypouštěcího zařízení. Dělníci také vyměnili odtokové potrubí a vyměnili čelní zeď u výusti potrubí do koryta toku,“ vyjmenoval ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Expozice Karla Kryla v Kroměříži.
Expozice Karla Kryla v Kroměříži nemá ve světě obdoby. A oslovuje i mladé

Vodohospodáři opravili i nouzový bezpečnostní přeliv.

Od začátku prosince začne postupné napouštění nádrže. Za jakou dobu se zvládne naplnit, to bude záviset na aktuálním množství vody v krajině.

Více vody ve studních

Obyvatelé Počenic obnovu nádrže vítají.

„Stejně jako v ostatních obcích i nám v posledních suchých letech klesal stav vody ve studních. Teď by se to mohlo zlepšit. Doufáme, že už voda v nádrži zůstane a bude sloužit svému účelu,“ poznamenala starostka Počenic Pavlína Procházková.

Nádrž se totiž nachází v pramenné oblasti Dřínovského potoka, proto má velký potenciál zajistit dostatek vody jak pro obec, tak pro zemědělství, které je v oblasti intenzivní. Přestože jde o menší a tudíž méně významnou vodní nádrž, má důležitou krajinotvornou funkci jako stanoviště mnoha živočichů i rostlin.

„Po napuštění nádrže dojde především ke zvětšení zásoby vody v krajině s pozitivním dopadem na lokální zásoby podzemních vod a k vytvoření hodnotného prvku ekologické stability celé okolní krajiny,“ dodal ředitel Povodí Moravy Václav Gragulák.

Oprava nádrže by měla zajistit nejenom zadržování a zpomalení odtoku vody z oblasti, ale i celkové prodloužení její životnosti. Všechny opravy přijdou vodohospodáře na 2,3 milionu korun. Tuto částku Povodí Moravy získalo z dotačního programu ministerstva zemědělství.