Bude se zde totiž konat první setkání programu MenART, jehož cílem je podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů, ale také inspiraci jejich učitelů.

„Chceme propojovat uměleckou praxi a vzdělávání, inspirovat výměnu zkušeností a usilovat o nastínění cesty moderních způsobů uměleckého vzdělávání,“ potvrzuje vedoucí programu Dana Syrová jeho poslání.

Do rolí mentorů se v prvním ročníku zapojilo hned devět uznávaných umělců. Záštitu nad úvodním setkáním převzal kroměřížský rodák a významný dirigent Tomáš Netopil.

„Cítím nejenom na sobě, ale i v okruhu svých hudebních přátel narůstající potřebu podpořit a inspirovat mladé začínající muzikanty,“ podotkl Tomáš Netopil a dodal, že Program mentoringu uměleckého vzdělávání považuje za vynikající příležitost.Na účastníky čekají tři intenzivní dny. Součástí jsou pracovní setkání, koncerty, ale také diskuse, kterou odmoderuje generální ředitel České filharmonie David Mareček.