„Lektorky fondu zájemce například naučí, jak zvládnout polohování, jak provést hygienu či vybrat správné pomůcky,“ vysvětlila mluvčí krajských nemocnic Dana Lipovská.

Setkání se uskuteční přímo na půdě obou nemocnic, ve Zlíně ve výukovém sále Centra klinické gerontologie a v Kroměřížské nemocnici v zasedací místnosti budovy B ve 3. NP.

„Příchozí si vyzkouší, jak pečovat o příbuzného s omezeným pohybem v domácím prostředí, jak ošetřit nepohyblivého člověka, správně vybrat a přiložit plenu či provést hygienickou péči,“ vyjmenovala Kateřina Šmolková z nadačního fondu Zůstaneme doma. Překvapilo ji, kolik lidí o rady projevilo zájem.

„I proto jsme rozšířili aktivity také do Kroměříže,“ dodala. První setkání v Kroměřížské nemocnici se uskuteční už příští pátek 13. dubna, další pak 25. května, 21. září a 2. listopadu vždy od 15,30 do 17,30 hodin v zasedací místnosti budovy B v třetím patře.