Původní plány byly však podstatně skromnější. „Projekt byl zahájen před dvěma lety a původně zahrnoval šestatřicet obrazů a osmadvacet kusů historického nábytku ze zámeckého inventáře, určených k restaurování, a také pořízení klimaticky stabilních rámů, vitríny s aktivním řízením klimatu pro vystavování mimořádně cenných děl a lamp sloužících k likvidaci spór plísní,“ popisuje projektový manažer olomouckého arcibiskupství Štěpán Sittek.

Posléze byl projekt rozšířen o dalších několik restaurovaných obrazů a pořízení přístrojů pro regulaci vlhkosti a mikroskopu do restaurátorské dílny. Téměř tři čtvrtiny částky pokryla evropská dotace, milionem korun přispěl Zlínský kraj a poloviční částkou také kroměřížská radnice. Výsledky projektu nezůstanou návštěvníkům zámku utajeny.

„Restaurované obrazy i historický nábytek se objeví na prohlídkových okruzích a návštěvníci Arcibiskupského zámku si tak díky tomuto projektu budou moci prohlédnout další cenná díla z bohatých sbírek, které jsou zde uchovávány,“ slibuje kroměřížský kastelán Martin Krčma. (kik)